Stavbu cyklostezky a celoplošnou opravu krajské silnice III. Třídy se podařilo dokončit o dva měsíce dříve, než bylo v plánu. Obě stavby za bezmála 50 milionů korun zajistí bezpečné spojení pro cyklisty a pěší a také lepší plynulost dopravy. „Hlavním přínosem nové stezky je odklonění cyklistů a chodců z frekventované, poměrně úzké a místy i nepřehledné silnice 26847,“ řekl starosta Radvance Petr Ullrich.

Práce na projektu začaly letos v březnu. Kromě samotné stavby cyklostezky zahrnovaly v Novém Boru vybudování autobusových zastávek a přechodu na sídlišti Rumburských hrdinů, instalaci veřejného osvětlení a dopravní úpravy podél Lesního hřbitova. „Společný projekt tak významně přispěje ke zpřehlednění dopravního provozu a zvýšení bezpečnosti na našem největším sídlišti,“ uvedl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Součástí je rovněž cyklopropojení ze sídliště na bývalý cyklistický areál, z něhož vede hojně využívaná cyklostezka do Sloupu v Čechách. Díky tomu vznikl zhruba osmikilometrový ucelený okruh, který vede přes vyhledávanou rekreační lokalitu u Radvaneckého rybníka.

Den otevřených dveří ve sklářské společnosti Preciosa Lighting v Kamenickém Šenově.
FOTO, VIDEO: Preciosa otevřela brány. Do Šenova v neděli zamířily tisíce lidí

Souběžně se stavbou cyklostezky se dokončila také celoplošná oprava krajské silnice III/26847. „V rámci stavby se opravil 2,47 kilometru dlouhý úsek silnice mezi Novým Borem a Radvancem. Stavba se rozkládala od křižovatky se silnicí II/268 v Novém Boru do křižovatky s místní komunikací v Radvanci na vjezdu do obce. Projekt byl součástí akce vybudování nové stezky pro chodce a cyklisty. Stavební práce se uskutečnily od března do října 2023. Celkové náklady na opravu silnice III/26847 činily zhruba 12,4 milionu korun. Kromě nového povrchu má silnice dva opravené propustky a také obnovené dopravní značení,“ dodal Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort dopravy.

Společný projekt obce Radvanec a města Nový Bor za 37 milionů korun finančně podpořil Státní fond dopravní infrastruktury částkou 24,9 milionu korun. Do celoplošné opravy komunikace Krajská správa silnic Libereckého kraje investovala 12,4 milionu korun. Zakázku na obě akce kvůli lepší koordinaci navazujících prací soutěžil Liberecký kraj. Tendr získala firma STRABAG, a.s.

Na první oficiální jízdu po nové cyklostezce vyrazili v pondělí fanoušci starých bicyklů v historických kolech, stavbě požehnal novoborský farář římskokatolické církve Pavel Morávek, program zpestřila vystoupení dětí z MŠ Klíček a učitelů ze Základní umělecké školy Nový Bor.