„Stavby nových cyklostezek jsou během na dlouhé trati, a to nejen kvůli finančním nákladům. Město Nový Bor musí nejprve získat do svého vlastnictví parcely, jimiž budou cyklostezky procházet,“ vysvětluje starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Většina pozemků, přes které povede trasa cyklostezky z Nového Boru do Sloupu, však městu dosud nepatří. Město prozatím získalo bezúplatným převodem parcely od Státního statku Bílý Kostel s. p. v likvidaci a není dokončeno schválené odkoupení parcel od Římskokatolické farnosti Sloup v Čechách.

Na posledním jednání se rada města zabývala návrhem na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkoupení pozemků od majitelů, kteří vlastní parcely, jež bude protínat podstatná část nové cyklostezky.

„Teprve poté, až město vyřeší majetkoprávní vztahy k pozemkům a bude-li Státním fondem dopravní infrastruktury vypsán dotační titul, můžeme podat žádost o dotaci na vybudování cyklostezky Nový Bor - Sloup v Čechách. V letošním roce to rozhodně nebude. Pokud vím, pro rok 2011 je dotační titul vypsaný pouze na cyklostezky vedoucí po zrušených železničních tratích,“ sdělil starosta.

Helena Plicková