„Asfaltový povrch na cyklostezce a nezbytné úpravy jsou tak nyní kompletně hotové,“ komentuje místostarosta České Lípy Jan Stejskal.
Stavbu za necelých jedenáct milionů korun na základě svazkem obcí cyklostezka Varhany realizovaného výběrového řízení prováděla firma Chládek&Tintěra, Litoměřice.

Na této investici se podílel stejně jako při předchozí etapě Státní fond dopravní infrastruktury, který finančně zaštítil zhruba padesát procent nákladů. Projekt cyklistické stezky Varhany z České Lípy do Kamenického Šenova, který je dlouhý sedmnáct kilometrů, využívá těleso zrušené železniční trati.

Investiční akce byla rozčleněna na tři samostatné etapy. První již zrealizovaná část cyklostezky vede z České Lípy přes Manušice do Horní Libchavy a slouží lidem od loňského léta. Na dokončení čeká ještě trasa Volfartice – Kamenický Šenov, jejíž realizace je závislá na získání finančních prostředků.

„Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Varhany usiluje o získání dotací na výstavbu třetí etapy,“ vysvětluje Hana Moudrá, starostka České Lípy a zároveň předsedkyně svazku Cyklostezky Varhany. „V lednu budeme podávat žádost do ROPu v rámci aktuálně vyhlášené výzvy v programu podporujícím rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a v neposlední řadě bychom se opět obrátili na Státní fond dopravní infrastruktury,“ doplňuje starostka.

Podle ní přispěje do rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Varhany pro nadcházející rok i rovněž město Česká Lípa.