Po pondělní vichřici je část trasy neprůjezdná, a to v úseku mezi Českou Lípou a bývalým nádražím Horní Libchava. Na stezce zůstaly popadané stromy. Ostatní části cyklostezky, která vede až k Panské skále, jsou průjezdné se zvýšenou opatrností, na stezce je mnoho větví a nečistot.