„Mám z posunu radost, vadilo mi, že se celá akce řeší bezmála 15 let. Už v roce 2006 byla uvedena v investičních plánech jako prioritní,“ uvedl starosta města Ralsko Miloslav Tůma (ANO), který předpokládá, že v budoucnu cyklostezku ještě protáhnou opačným směrem do Kuřívod.

Podle Tůmy jsou předběžné náklady odhadnuty na 41 milionů korun. Třetinu nákladů celé cyklostezky tvoří mostní konstrukce, kterou musí Ralsko vybudovat přes Ploužnický potok. Starosta je nyní ale přesvědčen, že je reálné celkovou cenu stavby ještě snížit.

„V době, kdy se dělal rozpočet, jsme nedisponovali informacemi, že část prací si město bude moci zařídit vlastní silou,“ vysvětlil Tůma. „Konkrétně veškeré kácení budeme řešit přes naše zaměstnance a ukládání zeminy bude probíhat na mezideponiích na našich pozemcích. Právě tato opatření by mohla celkovou cenu značně snížit,“ poznamenal.

Historický motoráček jezdí na muzejní železnici mezi Kamenickým Šenovem a Českou Kamenicí.
Tip na výlet: Kamenický motoráček vyjede na svou trasu

Podle něj je budoucí cyklostezka o délce 2,3 kilometru navržena po pravé straně rušné silnice II/268 spojující Mimoň a Mnichovo Hradiště. Přizpůsobena je i pro handicapované a povede z Ploužnice až k chodníku u vjezdu do areálu Sociálních služeb města Mimoně.

Stezka bude mít asfaltový povrch a parametry komunikace 4. třídy, na kterou bude moci vjet i vozidlo údržby zeleně a chodníků. Podél celé trasy je navrženo osvětlení s LED žárovkami.

Nyní se lidé na cestě za nákupy nebo do práce pohybují po silnici, kde za den projedou stovky kamionů. Navíc z okolních porostů a lesů do vozovky vybíhá i divoká zvěř. „Dochází tu často k nebezpečným kolizím. Odkloněná stezka chodcům, cyklistům, ale i motoristům velice uleví a zvýší jejich bezpečnost,“ připomněl Tůma.

I přes skutečnost, že cyklostezka prochází převážně katastrem šestitisícové Mimoně, stavebníkem je Ralsko, protože je obcí do tří tisíc obyvatel, která na státní dotaci bez problémů dosáhne. „S Mimoní jsme pochopitelně domluveni na dalším postupu,“ ujistil starosta Tůma. Projektant se musel vypořádat i s komplikací, jakou představuje povrchové vedení potrubí teplovodu. „Umístění stezky se liší, ale lze říci, že je průměrně 10 metrů za stávajícím potrubím teplovodu,“ přiblížil Tůma.

Jeden z autorů projektu docent Václav Záda z fakulty mechatroniky TUL.
FOTO: Dům vyrobí 3D tiskárna. Vědci vyvíjejí průlomového robota

Lidé cyklostezku vítají. „Nemusela by sice být vedená podél rušné silnice, ale lepší něco nežli nic. Projíždějící nákladní doprava je v Mimoni neúnosná a vadí mi,“ uvedla Martina Honsová z Mimoně. Podle velkého příznivce cyklistiky Josefa Zítka z Kuřívod je narýsovaná cyklostezka výborná věc: „Kdyby byla cyklostezka z Kuřívod až do Mimoně, bylo by to úžasné, ale buďme realisté. Každopádně i tento dílčí úspěch je skvělá věc. Stejně tak jako budoucí chodník z Kuřívod podél silnice až k čističce,“ komentoval Zítka.

Jak prozradil, z Kuřívod, kde je centrum města Ralska, se už nyní dá na kole dostat do Mimoně dvěma cestami. „Jedna je lepší než druhá. Jsou delší, ale je na co koukat. První přes oboru Židlov a druhá přes Strážov a Hradčany. Uvítal bych pro neznalé více značení těchto krásných cest,“ řekl Josef Zítka.