Sedm milionů, které byly určeny na stavbu dlouho očekávané cyklostezky Varhany, Česká Lípa ani svazek obcí nedostanou. Byly ve státním rozpočtu na loňský rok z takzvaného „porcování medvěda“.
Svazek obcí Cyklostezka Varhany potřebuje na celý záměr přibližně sedmdesát milionů korun. Zatím má prostředky jenom na část stavby a jak již dříve uvedla starostka České Lípy Hana Moudrá, shání peníze jak ze státního rozpočtu, tak i z evropských zdrojů nebo ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
„Důvodem nečerpání dotace bylo, že město nesplnilo podmínky pro její poskytnutí,“ uvedla Zuzana Chocholová z oddělení komunikace Ministerstva financí ČR.
Na dotaz Deníku, jaký je osud sedmi milionů korun ze státního rozpočtu, starostka Hana Moudrá nejprve tvrdila, že jedná o převedení prostředků do letošního roku, konkrétně z ministerstva financí na Státní fond dopravní infrastruktury. To ale zákon neumožňuje a na tento fakt jsme ji také upozornili.
„Převod prostředků kapitoly všeobecná pokladní správa do roku 2008 neumožňuje zákon číslo 218/2000 Sbírky o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, konkrétně § 47,“ vysvětlila Zuzana Chocholová.

Hana Moudrá nám poskytla tedy další vysvětlení. „Přislíbené finanční prostředky byly nejprve zaevidovány na ministerstvu pro místní rozvoj, bohužel ale byly zařazeny do programu, který není určen pro čerpání měst a obcí,“ vysvětlila starostka Hana Moudrá.
„Odtud byly finanční prostředky převedeny na ministerstvo financí (jaro 2007 – pozn. redakce) do programu, který však jako jednu z podmínek pro získání dotace požaduje stoprocentní vlastnictví všech pozemků. Svazek obcí Cyklostezka Varhany má většinu pozemků, které jsou určeny pro výstavbu nové cyklistické trasy, v nájemním vztahu. Proto technicky není možné tuto podmínku dodržet,“ dodala.
Stavba cyklostezky Varhany je kvůli nesnadnému získávání finančních prostředků rozdělená do tří etap. První bude stát 17 milionů korun a její stavba má skončit letos na jaře.
Prostředky, které takto zmizely v nenávratnu, budou svazku obcí chybět. Poslední etapa, která je nejdelší a povede z Volfartic až do Kamenického Šenova, bude stát 41 milionů korun.

Další zprávy z regionu najdete zde