„Stavba má vydané pravomocné stavební povolení a zahájení samotných stavebních prací bychom rádi stihli ještě na konci letošního roku,“ informoval ministr dopravy Martin Kupka. Cena je odhadována na 637 milionů korun. Stavba by měla trvat dva roky. Letos na jaře proběhlo vykácení dřevin v budoucí trase a na podzim budou probíhat přeložky elektrického vedení společnosti ČEZ.

Podle starostky České Lípy Jitky Volfové je pravděpodobné, že stavba samotná se rozeběhne až zkraje příštího roku. „Jestli stavba začne už na konci letošního roku, se nechme překvapit, to je asi ta nejvíce optimistická varianta. Zahájení spíše vidím na první čtvrtletí roku 2024, ale to už asi nesehrává takovou roli. Důležitý je fakt, že stavba obchvatu už je na dohled,“ uvedla starostka na sociálních sítích.

O obchvatu České Lípy se ve městě mluví třicet let. Stavbu provázejí komplikace i nešťastné události jako zastavení jeho stavby v roce 2010 tehdejším ministrem dopravy Vítem Bártou. „Bez dostavění poslední části až do Nového Boru však obchvat nebude nikdy plně fungovat. Palčivost toho, že obchvat stále není, zažíváme v České Lípě každý den, nyní, kvůli opravě propustku na Ladech ještě intenzivněji. Mohu občany České Lípy ujistit v tom, že já i další kolegové, kteří si uvědomují naprostou nezbytnost stavby obchvatu České Lípy, děláme pro zahájení stavby maximum,“ dodala Volfová.

Místostarosta Skalice u České Lípy Josef Hrdlička (vlevo) a radní Libereckého kraje pro životní prostředí a zemědělství Václav Židek při obhlídce míst mezi Skalicí a Horní Libchavou, kterých se má dotknout zamýšlený obchvat.
Horní Libchava a Skalice zpochybňují plány na stavbu přeložky silnice I/9

Podle Ředitelství silnic a dálnic by v příštím roce měla také proběhnout stavba mimoúrovňové křižovatky v Okrouhlé, na kterou by se v budoucnu měla napojit třetí - poslední část obchvatu, tedy úsek z Dolní Libchavy k Novému Boru. Tuto část chce ŘSD začít stavět v roce 2026, stavba by měla trvat dva roky.

„Práce na třetí části obchvatu se nezastavily. Děláme, co můžeme, abychom vše připravili co nejrychleji. Práci nám však komplikují některé obce a sdružení, kteří náš projekt neustále napadají. Respektuji právo těchto sdružení i obcí se k plánované trase vyjádřit. Na základě jejich podnětů hledáme neustále alternativy, úpravy a možnosti, jak projekt vylepšit ke spokojenosti všech. Naše možnosti však nejsou nevyčerpatelné. A občané České Lípy i dalších měst a obcí, kteří využívají ke svým cestám silnici I/9 a pro které je obchvat životně důležitý, tak pořád čekají,“ uzavřel ředitel ŘSD Liberec Jan Wohlmuth.