Raději odchází jinam. Čtyřicetiletý strážník a instruktor sebeobrany Michal Vydra končí u českolipské městské policie. „Jsem znechucený, pro město Česká Lípa už nechci dál pracovat," říká.

Od městské policie odchází podle svých slov kvůli atmosféře uvnitř organizace i pokusům o rozvrácení kolektivu. A především kvůli důsledkům, které do práce strážníků vnesl vyhrocený osobní spor mezi městským policistou Jiřím Pachovským a autorem facebookových stránek namířených proti českolipské městské policii Karlem Šiktancem.

„To, jakým způsobem se pan Šiktanc mstí, jakou špínu kydá na městskou policii, mi neskutečně vadí. Jsou tam jen lži, výmysly, podezírání. Svinstvo," hodnotí Michal Vydra. „A to, co pan Šiktanc napíše na své stránky, tak vždy za dva tři dny máme v denních úkolech. Nevím, co má radnice společného s panem Šiktancem, ale je jasné, že se podle jeho výkřiků řídí, což je pro mě něco nemyslitelného."

Podle Vydry má spor se Šiktancem vedlejší osobní důsledky i pro samotného Pachovského. „Podle mě je to městský policista, který tady nemá konkurenci, ale zametá se s ním a házejí se mu klacky pod nohy," míní odcházející strážník.

Vydra, který bude od dubna působit jako městský policista v jiném regionu, není první, kdo odchází. Údajně kvůli obdobným důvodům a rovněž k jiné městské policii odešel už k 28. únoru také strážník Pavel Morc. „A vím o dalších třech, kteří chtějí také odejít," upozornil Vydra.

Deník se včera opakovaně snažil kontaktovat také českolipskou radní Pavlu Procházkovou, zodpovědnou za řízení městské policie. Procházková ale telefonní hovory nepřijímala a na zaslanou sms zprávu s vysvětlením nereagovala.

Vydra přitom Procházkovou chválí. Deníku například popisoval, jak se radní účastnila i nočních služeb, aby poznala detailně práci městské policie.

„Pochopil jsem, že jde o pracovitou ženu, která si vytyčila jisté cíle a snažila se uklidnit uměle vyvolávanou kampaň proti městské policii," chválí strážník ve svém dopisu, který zaslal i médiím. Jeho kritika směřuje spíše ke starostce Romaně Žatecké nebo k místostarostovi Ranincovi.

Ačkoliv svoji pravomoc velitelky městské policie delegovala na svou kolegyni a de facto tak není ke strážníkům v žádném vztahu, starostka Romana Žatecká se dál o situaci uvnitř městské policie zajímá. Před pár dny na sociální síť napsala: „Včera večer jsem se zastavila u strážníků na kus řeči. Prošla jsem kamery, operační a nakonec i zastihla při práci obě hlídky," popsala starostka. „Zajímavá inspirace, je před námi ještě kus práce. Děkuji všem, že byli ochotní se bavit o tom, co je na jejich práci štve i jak by to bylo možné dělat jinak."

OTEVŘENÝ DOPIS STRÁŽNÍKA MICHALA VYDRY Z MĚSTSKÉ POLICIE V ČESKÉ LÍPĚ

„Nechci pracovat tam, kde policii řídí stínový velitel"Vážení občané a zejména už brzy moji bývalí kolegové.
Vzhledem k tomu, že je mi ze strany kolegů vyčítáno, že opouštím partu dobrých spolupracovníků v těžké době, rozhodl jsem se k tomuto veřejnému sdělení.

V roce 2013 jsem nastoupil k Městské policii Česká Lípa mezi partu lidí, kterých si do dnešní doby vážím. Mimo své práce strážníka městské policie mi byla dána navíc možnost vykonávat instruktora sebeobrany zdejším strážníkům. I když jsem se na většinu svých kolegů mohl kdykoliv spolehnout (a bylo mi s vámi dobře), požádal jsem o ukončení pracovního poměru. Cítím jako svou povinnost se tímto omluvit nejen vám, tedy svým kolegům, ale i současnému vedení městské policie v České Lípě a vlastně i občanům města.

Nadále nechci totiž pracovat pod městem, kde městskou policii řídí nějaký „stínový velitel" prostřednictvím paní starostky a možná i místostarosty. Po změně ve vedení městské policie a nástupu zastupitelkyně p. Mgr. Procházkové jsem měl jisté obavy z následující situace, ale následně jsem pochopil, že jde o pracovitou ženu, která si vytyčila jisté cíle a snažila se uklidnit uměle vyvolávanou kampaň proti městské policii.

Neustálé kontaktování strážníků vedením radnice, rozvrácení kolektivu zejména dvěma „kolegy", kteří pro svoji neschopnost, neurvalé jednání nebo i fyzickou kondici měli dávno u městské policie skončit, přesto se zde drží ze všech nejdéle, do toho urážky na facebookových stránkách, které narušují veškeré dobré vztahy mezi lidmi, to vše je hlavní příčinou mého odchodu. Vrcholem je nejistota i pochybnosti, kdo vlastně městskou policii řídí.

Pokud si radnice neuvědomí, že městská policie je zde pro občany a ne pro jejich politické a mocenské touhy a že městskou policii by měli řídit profesionálové nebo manažeři a ne narušení jedinci z facebookových stránek, potom budou odcházet další a další a bezpečnost ve městě může zajišťovat už jen dvojice ukřivděných „kolegů stařešinů", kterým se nedostalo za řadu let vytoužených funkcí.

Z uvedených důvodů opouštím svého zaměstnavatele a nadále jdu chránit stejné hodnoty do města, kde si jeho představitelé budou vážit mojí práci a vytvoří mi k tomu také stanovené podmínky.

Michal Vydra, toho času ještě strážník Městské policie Česká Lípa a instruktor sebeobrany