Podobnou výjimku jako mají autobusy městské hromadné dopravy, chtěli obyvatelé českolipské Dubice, kterým cestu do centra od konce června komplikují rekonstrukce dvou železničních mostů v ulicích Mánesova a Dubická. Kvůli opravám je průjezd možný vždy jen pod jedním z mostů a navíc jen směrem do Dubice, do centra se auta dostanou pouze šestikilometrovou objížďkou přes průmyslovou zónu.

O povolení, aby obyvatelé Dubice mohli po celou dobu uzavírky pod mosty projíždět oběma směry, usilovali především lidé žijící v ulici Svatopluka Čecha. Výjimku však zhotovitel stavby zcela vyloučil. „Hlavním důvodem je především bezpečnost, neboť tu budou probíhat náročné stavební úpravy a mohlo by dojít k neštěstí, což je nezbytné respektovat," konstatovala českolipská místostarostka Alena Šafránková po schůzce vedení města se zhotovitelem a investorem stavby.

Šafránková připomněla, že se oproti původnímu záměru investora uzavřít oba rekonstruované mosty současně, podařilo ještě před zahájením uzavírky dojednat to, že jeden zůstane vždy průjezdný jedním směrem, pro pěší je zachován průchod pod jedním z mostů.

Příliš velký risk

Za další dojednané plus označuje místostarostka i zmíněný průjezd městské autobusové dopravy. „Byli jsme však upozorněni, že další dopravní rozšíření v obou směrech by bylo příliš riskantní pro stavbaře, chodce i pro projíždějící řidiče," dodala místostarostka.

Uzavírky mostů jsou střídavě naplánované do 22. října. Aktuálně je zavřený most v Mánesově ulici.

Oprava železničních viaduktů je součástí modernizace tratí a stavby nového českolipského nádraží. Projekt za bezmála miliardu korun počítá kromě nové odbavovací budovy také s bezbariérovým podchodem, moderním zabezpečovacím zařízením, vybudováním 19 železničních přejezdů a 32 výhybek na úseku dlouhém 33 kilometrů. Revitalizovány budou i některé návazné úseky, na kterých bude díky tomu možné zvýšit rychlost vlaků.

NÁZOR: Modernizace nádraží přináší občas i nepohodlí

Na předprázdninovém jednání městského zastupitelstva 29. června se projednávaly také stesky občanů českolipské čtvrti Dubice, kterým komplikuje život rekonstrukce zdejšího hlavního nádraží. Její součástí je i přestavba viaduktů v Mánesově a Dubické ulici, jíž ale nelze provést bez omezení provozu a občasných uzavírek.

Snažili jsme se v diskusi s místními najít způsob, jak minimalizovat dopad stavby na každodenní život Dubičáků. Rozhodně by například nemusely být podjezdy uzavřeny v době, kdy se tam nepracuje. Také by přednost v jejich využívání měli mít stálí obyvatelé a je třeba důsledně dbát, aby ostatní, včetně zaměstnanců dubických podniků, využívali objížďku ulicí U Obecního lesa a tudy na silnici I/9.

Podniky by aspoň dočasně měly svým zaměstnancům více nabízet hromadnou dopravu, aby se snížilo množství vozidel, jež celou oblast zejména v dopravních špičkách neúměrně zatěžuje.

Púvodní nádražní budova v České Lípě byla postavena v roce 1892, nová teď vzniká na místě bývalých nádražních skladů.Zdroj: Miroslav Hudec

Byla by škoda, kdyby si místní pamatovali modernizaci českolipského nádraží a vlastně celého železničního uzlu a navazujících tratí jen jako dobu obtíží, nepohodlí a komplikací.

Vždyť jde o největší zdejší drážní stavbu za celých 150 let od příjezdu prvního vlaku od Bakova. Má zlepšit kvalitu a komfort cestování po železnici z České Lípy na úroveň, jakou očekáváme na začátku 21. století. Spolufinancována bude zřejmě i s pomocí peněz Evropské unie, projekt za zhruba miliardu korun byl navržen na zařazení do Operačního programu Doprava.

Bude-li stavba pokračovat dosavadním tempem, měla by být hotova do konce srpna příští roku, jak aspoň uvádí na svých webových stránkách hlavní dodavatel stavby firma Skanska. Nebylo by pěkné, kdyby se nové kolejiště, nová výpravní budova, kryté nástupiště a podchod, který díky značnému finančnímu příspěvku města propojí nádraží i se zmiňovanou Dubicí, otevíralo právě na 150. výročí napojení města na železnici? To oslavíme 14. listopadu 2017.

Miroslav Hudec, zastupitel České Lípy a Libereckého kraje