Do současné doby se sešlo ke stovce projektů, které se týkají tělovýchovy jako jsou rekonstrukce hřišť či zázemí pro sportovce.
„Oslovili jsme předsedy okresních svazů tělovýchovy z celého kraje, abychom měli představu, do čeho jednotlivé TJ v menších městech a obcích potřebují investovat,“ říká Ladislav Čičmanec, předseda OST Jablonec nad Nisou a člen výkonného výboru Libereckého krajského fotbalového svazu. Vznikla tak databáze akcí, které by mohly být dotovány z fondů Evropské unie v novém programovacím období 2007 – 2013.
„Z Ceskolipska přišlo nejméně záměrů z celého kraje, jen dvanáct. Největší zájem byl na Semilsku,“ dodává Ladislav Čičmanec. Výzvy k těmto operačním programům by měly být zveřejněny nejdříve na konci letošního roku.
Na úřadě chtějí tělocvičnu
Jednou z obcí Českolipska, která se do databáze přihlásila, je Nový Oldřichov. Připravila projektové listy na tři akce – kompletní rekonstrukce kulturního domu se školícím střediskem, rekonstrukce kabin a fotbalového hřiště s dětským koutkem a zřízení tělocvičny v budově obecního úřadu.
„Až budou vyhlášeny výzvy, zřejmě budou na kraji zasedat komise, které budou vybírat z uvedených projektů a žádostí jednotlivých TJ a ty poté doporučovat ke schválení evropské komisi,“ uvádí starostka Nového Oldřichova Marcela Novotná.