Rozčarovaní přístupem státních úřadů a energetické společnosti jsou občané Nového Boru. Rozjeli proto petiční akci proti zamýšlené stavbě mohutných stožárů s velmi vysokým napětím. Signatáři žádají, aby elektřina procházela podzemním kabelem přes území CHKO Lužické hory a zejména přes novoborskou část Arnultovice a okolí vrchu Skalka, kde naplánované trasy procházejí v blízkosti obytných domů a ani jedna z nich není v souladu s územním plánem Nového Boru.

Za prvních pár dnů se pod apel podepsalo několik stovek lidí. Zatím plánují petici šířit do konce června. „Nechceme bránit rozvoji Šluknovského výběžku, ale v případě Arnultovic a Skalky chceme, aby byl dodržen zákon bez výjimek, a rádi bychom alespoň naši část Lužických hor měli bez vysokých stožárů,“ uvedl zástupce petičního výboru a starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Prostřednictvím petice lidé protestují proti plánovanému záměru společnosti ČEZ Distribuce na výstavbu stožárů na trase Česká Lípa – Nový Bor – Varnsdorf, s níž Ministerstvo životního prostředí ČR letos v březnu souhlasilo. „Požadujeme, aby ministr životního prostředí prověřil toto souhlasné stanovisko EIA a přitom respektoval zákonné požadavky na posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, životní prostředí, pohodu bydlení obyvatel a na veřejné zdraví. Zároveň aby zajistil nové objektivní posouzení tak, aby nebyla účelově protěžovaná nadzemní varianta,“ shrnul starosta Dvořák.

Archy s peticí mohou lidé podepisovat na řadě míst v Novém Boru, ale i v Radvanci a Sloupu v Čechách, nově i v České Lípě. „Arogance moci je obyvatelům Novoborska předváděna i tím, jak rozhodují o výstavbě stožárů. Ty se na nás už „sesouvají“, je poslední šance dát najevo, že tyhle stožáry tady nechceme,“ prohlásil člen petičního výboru a zastupitel David Moc během úterní demonstrace proti premiérovi Babišovi, kde účastníci také podpisem vyjadřovali svůj odpor proti záměru vést elektrický proud na stožárech. „Je potřeba se pořád bránit,“ řekl Moc. Prohlásil, že je nutné rozšiřovat povědomí veřejnosti o tomto plánu: „Spousta lidí o něm buď vůbec neví, nebo žijí pod dojmem, že kabelové vedení u města je už vybojováno.“

Signatáři petice poukazují na názorový obrat ministerstva životního prostředí a správy CHKO. Obě instituce v roce 2003 odmítly stavbu stožárů kvůli špatnému vlivu na životní prostředí, bydlení obyvatel a ovlivnění krajinného rázu CHKO Lužické hory. Před časem ale své postoje změnily, aniž by na území Nového Boru nastala změna podmínek.

Jak sdělila mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová, kvůli záměru proběhlo několik jednání, kde plánované trasy veřejnosti představili, a to včetně důvodu navrhovaných variant. „Následně jsme společně hledali vhodné umístění vedení a veškeré jejich návrhy na změny byly promítnuty a vyhodnoceny v procesu EIA. Stejně tomu bylo i v Novém Boru. Připomínky jsme vstřícně zapracovali do dokumentace EIA,“ uvedla Holingerová.

Konkrétně prý posuzovali pět variant vedení kolem Nového Boru. Z toho byly tři varianty vzdušného vedení a dvě z nich měly podvarianty s kabelem. „Proces EIA byl završen vydáním závazného souhlasného stanoviska ministerstva životního prostředí, které stanovilo pořadí vhodnosti jednotlivých variant. Z něj budeme vycházet při další přípravě,“ dodala mluvčí Skupiny ČEZ.

Důvodem stavby velmi vysokého napětí 110 kV je podle skupiny ČEZ lepší zásobování elektřinou Šluknovského výběžku. Koridor vysokých stožárů by měl vést z České Lípy do Nového Boru po Crystalex po stávající trase 35 kV. Na něj by měla navazovat nová trasa stožárů z Nového Boru na Varnsdorf.