V hornopolickém kostele Navštívení Panny Marie nebylo v sobotu k hnutí. Už od rána do něj přicházeli lidé, aby se naposledy rozloučili s Mons. Josefem Stejskalem. Muž, o kterém se říkalo, že je pod ochranou Panny Marie, zemřel 26. ledna ve věku 92 let.

Pohřbu papežského preláta a hornopolického arciděkana se zúčastnili významní představitelé církve i světského života. Pohřební mši v místním kostele, který Mons. Stejskal pomohl zachránit, vedl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Koncelebrovali kanovníci Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích a kněží nejen z litoměřické diecéze.

„Co krásné jest, z Moravy jest," nezapomněl Mons. Baxant připomenout, že Stejskal pocházel ze Šitbořic na Břeclavsku. Administrátorem ve farnostech Horní Police, Žandov a Jezvé byl jmenován 1. února 1954.

Osud tomu asi chtěl, aby měl Mons. Stejskal pohřeb přesně po 60 letech od svého příchodu do Horní Police. V sobotu prý navíc, jak zmínil Mons. Baxant, uplynulo 290 let ode dne, kdy do hornopolického kostela doputovaly ostatky svaté Kristýny…

Vytrvejte v dobrém

Silným okamžikem byla chvíle, kdy kanovník Rudolf Repka přečetl několik slov, která Mons. Stejskal adresoval všem přítomným: „Drazí, posílám poslední své kněžské požehnání všem svým drahým přátelům, příbuzným a dobrodincům, svým farníkům a spoluobčanům. Prosím, jestli jsem vás někdy zarmoutil, abyste mi odpustili. Vytrvejte v dobrém. A těm, kteří se vzdálili, najděte cestu k Božím zákonům. Modlete se. Modlím se za vás a žehnám vám: ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého."

„Poděkovat by mu měli především ti, kterým obětoval těch 60 let svého života tedy zdejší obec, za kterou bych to chtěl v tuto chvíli udělat já, a obyvatelé jeho farností. Obětoval se do krajnosti za nás všechny. Neznám okamžik, že by někoho odmítl. Věřím a vím, že po tomto člověku zbude ohromná díra, kterou bude někdo těžko zacelovat," řekl místostarosta Horní Police Jiří Blekta.

Po dvouhodinové mši byl zemřelý uložen do hrobu na hřbitově v těsném sousedství kostela. Spočinul poblíž hlavního hřbitovního kříže vedle svých předchůdců arciděkanů Wenzela Hockeho a Kryštofa Kachlera.

Mezi smutečními hosty nechyběl hejtman Libereckého kraje Martin Půta, přijeli i starostové z přilehlých i vzdálených obcí a měst. Poznávací značky aut dávaly tušit, že se do Horní Police sjeli lidé z celé republiky i zahraničí.

Z Moravy na sever Čech Mons. Stejskal se narodil 21. ledna 1922 v Šitbořicích. Prvním místem, kde sloužil jako kněz, byla Poštorná u Břeclavi. V drsných 50. letech se zřejmě znelíbil těm, kteří tehdy rozhodovali o osudu církve a lidí v ní činných. Ti ho poslali na druhý konec republiky, nejprve do Děčína, pak do České Lípy a odtud do Horní Police.
Když přišel do Horní Police, místní poutní areál, kterému kdysi dali podobu architekti Giulio a Octavio Broggiové, byl v hrozivém stavu. S několika pomocníky, kteří se postupně střídali, a se stařičkým zednickým mistrem Josefem Voldřichem z České Lípy a s hospodyní Marií Večeřovou, která se o chod fary stará dodnes, dokázal celý poutní areál postupně během 30 let opravit.
Za svůj život získal řadu církevních ocenění. V roce 1991 byl jmenován arciděkanem farnosti Horní Police, o pět let později se stal čestným kanovníkem Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích a v roce 2001 byl Janem Pavlem II. jmenován papežským prelátem.