Krajská správa silnic Libereckého kraje, která má bývalý vojenský prostor ve správě, podepsala smlouvu se zhotovitelem na demolici tří havarijních objektů bývalého generálního štábu v Ralsku. Ruiny musí zmizet do dvou měsíců.

Liberecký kraj poskytne příspěvek do výše 4 milionů korun, který bude určen i na projekční přípravy dalších objektů. Na rok 2018 se již připravují dokumentace na bourání stanice technické kontroly, ubikace a kotelny se skladem. V další vlně je v plánu likvidace původní čerpací stanice pohonných hmot, vrátnice, administrativního střediska nebo budova kotelny.

Letošní demolice přijdou kraj na 3,3 miliony korun, což byla nejnižší nabídka. Zbylé peníze budou využity na zajištění technického dozoru investora a projekční přípravu další objektů.

„Za ušetřené peníze budou bezpečně odstraněny i další rozpadlé objekty. Pozůstatky po pobytu sovětských vojáků však stále čítají 177 objektů v dezolátním stavu. Prioritně musíme zlikvidovat dvacet nejvíce zdevastovaných budov, které se nacházejí v blízkosti obydlené části Ploužnice. Do konce tohoto roku budou zbourány tři budovy bývalého generálního štábu,“ dodala statutární náměstkyně Jitka Volfová.

Další peníze na vyčištění areálu v Ralsku budou k dispozici v rozpočtu kraje na příští rok. Ve střednědobém rozpočtovém výhledu, který už projednalo zastupitelstvo kraje, je na demoliční práce v bývalém vojenském prostoru Ralsko navržena částka 10 milionů korun. Liberecký kraj v příštím roce plánuje na demolice objektů vyčlenit až 16,5 milionu.

„Odstraňování zchátralých objektů v bývalém vojenském prostoru bude nyní intenzivnější. Už nyní máme projektovou dokumentaci k dalším třem budovám v havarijním stavu, s jejichž likvidací počítáme v začátku příštího roku. Do dvou let kraj zajistí zbourání všech dvaceti stavebních ruin nedaleko Ploužnice,“ uzavřel náměstek hejtmana Marek Pieter.