Představitelé Nového Boru, první místostarostka Stanislava Silná a místostarosta Jindřich Mareš, si připomněli společně s pamětníky druhé světové války na lesním hřbitově v Novém Boru dne 8. května 2007 již 62. výročí osvobození od fašismu. „Je důležité, abychom vzpomínali s úctou na hrdinství a bolest svých předků a poučili se tak z jejich zkušenosti. Základem dobré budoucnosti je znalost naší historie,“ poznamenal ve svém projevu Jindřich Mareš. Květiny položili představitelé města k hrobu účastníků druhého odboje, ruského vojáka a vzdali úctu i rumburským hrdinům, kteří byli popraveni na konci května.