První akcí ke Dni Země však byla čtvrteční cyklojízda Českou Lípou. „Tentokrát jsme vyjeli v maskách zvířat. Chtěli jsme tím vyjádřit, že následkem bujícího automobilismu, stále ubývajícího prostoru pro faunu i flóru a klimatických změn netrpí pouze člověk, ale i zvířata. Podle posledních zpráv hrozí v jejich důsledku dokonce vyhynutí celé jedné třetiny živočišných druhů,“ uvedl jeden z pořadatelů cyklojízdy Miloslav Lomič z Hnutí Duha.
Zvířata byla tématem i sobotních oslav, které v zahradě muzea uspořádal Dům dětí a mládeže Libertin. Děti si mohly vyzkoušet práci s keramikou, malovat zvířata nebo je vyrábět z recyklovatelného papíru.
Dvaadvacátý duben oslavili také v Dubé. Včera dopoledne otevřeli naučnou stezku Dubsko – Kokořínsko. Stezka má devět naučných panelů a její celková délka je deset kilometrů. „Jejím cílem je informovat o krásách a zajímavostech našeho kraje,“ řekla Jana Samcová z Poradenského centra pro venkov, které stezku připravilo společně s oddílem Bodlinek, Správou CHKO Kokořínsko a městem Dubá.
Mezinárodní Den Země se v uplynulých dnech promítl i do výuky na školách. V Zákupech poznávaly děti chráněné rostliny, živočichy i území, uklízely přírodu či se učily jak správně třídit odpad.