Pomohou jim v tom zdejší středoškoláci. Jejich akce je jednou ze součástí projektu Klíče pro život pod hlavičkou Národního institutu dětí a mládeže a ministerstva školství, který finančně podporují evropské fondy.

Obě instituce si vybraly DDM Libertin pro tři pilotní programy.

Prvním tématem je multikulturní život. Během něj se děti zaměří na to, jaká etnika ve městě žijí a jak. Nasbírané znalosti zúročí v kulturním programu u příležitosti mezinárodního dne dětí.

„Druhou částí jsou aktivity pod názvem Romeo a Julie bez špatného konce, jež ukončí divadelní představení v květnu,“ doplnila ředitelka DDM Libertin Jiřina Mimrová.

Pod názvem Domeček pro všechny se skrývá poslední vzdělávací program, který je zárukou toho, že všechny děti bez rozdílu původu, věku či sociální situace se mohou zapojit do zájmového vzdělávání.

„To se týká i dětí, které mají speciální vzdělávací potřeby. Proto bychom rádi vyzvali ty, kteří u nás ještě nebyli, aby se zapojili do kroužků,“ doplnila Jiřina Mimrová.