Ta krajem navrhovanou optimalizaci z pera náměstka školství Radka Cikla označila za nekoncepční a přišla s vlastním plánem. „Jde o oponentní návrh, který by měl být základem pro případná další jednání,“ řekl předseda klubu krajských zastupitelů ODS Radim Zika.

Zachovat gymnázia

Plán krajské ODS připravili jejich pedagogičtí odborníci a dá se shrnout do pěti základních skupin. „Všechna gymnázia by se měla zatím ponechat v současné podobě. Jejich zrušení by mělo jasně deklarovat ministerstvo školství a to nejlépe zákonem,“ řekl Stanislav Pěnička, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport LK.

ODS rovněž upozorňuje, aby se naplněnost škol posuzovala s ohledem na velikost měst, demografický vývoj či potřeby menších regionů. Dále navrhují nepovolit zřizování nových oborů tam, kde již v blízkosti škola s obdobným zaměřím funguje. To by mělo zabránit zbytečné konkurenci a následným potížím škol naplnit třídy potřebným počtem žáků.

Kraj by rovněž měl zabránit neefektivnímu stěhování a přesouvání oborů. Podle občanských demokratů by se mělo do budoucna utlumovat nástavbové studium v oboru Podnikatel, a to na všech školách, kde se v současnosti vyučuje. A jak ODS konkrétně řeší situaci na Českolipsku? Záměrem kraje je zrušit osmileté gymnázium v Mimoni a čtyřleté studium převést do České Lípy.

Mimoň: dílčí shoda

V otázce sloučení gymnázia se obě strany shodnou, nikoliv v případě víceletého. „Vzhledem k dramatickému demografickému poklesu pokryje poptávku po všeobecném vzdělání českolipské gymnázium. V Mimoni ale navrhujeme ponechat třídy od primy do kvarty,“ vysvětlila Petra Kašparová.

To by umožnilo nadaným dětem mezi dvanáctým a patnáctým rokem i nadále studovat v blízkosti bydliště a současně by zachovaná přítomnost školy posílila rozvoj vzdělanosti na Mimoňsku. „Nemůžeme po dvanáctiletých dětech chtít, aby jezdily do škol dvě hodiny tam a dvě hodiny zpět. Musíme brát v úvahu dopravní obslužnost, místní specifika nebo sociální zázemí rodin,“ podotkl Radim Zika.

N. Bor: profilace

Protože gymnázia by měla být do budoucna přísně výběrovými a nejprestižnějšími školami, je dalším z plánů ODS utlumit bez náhrady současné gymnázium v Novém Boru, jež spadá pod Vyšší odbornou školu sklářskou a Střední školu N. Bor.

„Stejně jako v případě Mimoně pokryje poptávku osm kilometrů vzdálené gymnázium v České Lípě,“ zdůvodnila Petra Kašparová. Podle ODS by neměly v Novém Boru vznikat další nové obory, ale bylo by dobré, aby se zdejší škola profilovala. „Mají technologické zázemí, a tam vidíme budoucnost borské školy,“ podotkla Kašparová.

K.Šenov: zachovat

Občanští demokraté i nadále nesouhlasí se sloučením sklářské školy v Kamenickém Šenově se školou v Novém Boru. Jak řekla Kašparová, žáci stále projevují zájem o studium na šenovské škole. „Do prvního kola přijímacího řízení se přihlásilo sedm žáků, v Novém Boru to nebyl ani jeden žák,“ upřesnila Kašparová.

Dalším z návrhů je převést obory z SOŠ Lužická v České Lípě do Doks. To by mělo zabránit tomu, aby se nabídka vzdělání, kterou poskytují odborné školy a učiliště, centralizovala pouze v České Lípě. Nehledě na to, že by v případě opačného přesunu, mohlo dojít k zániku dvou a tříletých oborů, které nyní pokrývají Dokesko.

„Po konzultaci s českolipským úřadem práce chybí v regionu obor Zdravotnictví. Proto by bylo možné uvolněnou budovu po SOŠ Lužická využít pro zřízení střední zdravotnické školy,“ řekla Kašparová.

Za zbytečné, proti krajskému návrhu, považují občanští demokraté zřízení nových učebních oborů Kosmetické služby a Kadeřník na SOŠ a SOU 28. října v České Lípě. Ty se vyučují v nedalekém Děčíně a Litoměřicích, jež jsou pro žáky z Českolipska z hlediska dopravní obslužnosti i času dostupné.

O měsíc později

Podle Ziky dostane náměstek pro školství Radek Cikl návrh k dispozici a seznámit se s ním bude moci i veřejnost. „Dáme ho na webové stránky regionálního sdružení ODS,“ řekl Radim Zika.

Cikl nechtěl oponenturu ODS komentovat, protože se s ní neměl zatím možnost seznámit. Podotkl, že na návrh občanských demokratů byl termín připomínkování krajské reformy prodloužen do konce ledna. „Znali harmonogram. A nyní přišli s vlastním návrhem o měsíc později. Nevím, co si o tom mám myslet,“ řekl Cikl.

Jestli se návrh ODS může promítnout v krajské reformě středního školství, nevyloučil, ale ani nepotvrdil. „Problém je poměrně komplikovaný. Je otázka, aby to nehrálo jenom do karet jejich starostům,“ dodal Cikl.