Nápad jedné z vychovatelek našel u ředitelky školy Jany Mašindové pochopení. „Nabídli jsme pedagogům, kteří se musejí postarat o své ratolesti, aby je na celé dopoledne přivedli do školy. Program pro ně připravují asistentky pedagoga nebo vychovatelky. Děti mají možnost pod jejich dozorem něco tvořit nebo si hrát. Ty, které mají online výuku ze své školy, se mohou připojit a učit se. A nezapomeneme na ně ani s obědem,“ vylíčila Mašindová.

Podle ní se tato praxe osvědčila. „Každý dělá svoji práci a je v klidu. A hlavně učitelky nemusí přemýšlet, jestli babička pohlídá, nebo se strachovat, co se zrovna u nich doma děje. Na svoji práci se pak mohou lépe soustředit,“ dodala.

A právě to se projevilo na současném mimořádném způsobu vyučování. Jako na jedné z mála jabloneckých škol začali učitelé hned od 15. října vyučovat žáky od 5. do 9. třídy distančně. Neměli s tím žádný problém.

„Nasbírali jsme zkušenosti už na jaře. Vyučující informatiky nás s první covidovou vlnou hned poctivě proškolila. A teď se nám to hodí. Dodatečně jsme ocenili i to, že naučila potřebný počítačový program ovládat i žáky už od čtvrté třídy. Proto pro ně v říjnu není žádný problém se přihlásit, komunikovat s učitelem, plnit a posílat úkoly,“ popsala ředitelka školy.

Podle ní si s distanční výukou pedagogové v Rýnovicích rozumí. „Hospitace (kontrolní návštěva vyučovací hodiny – pozn. red.) teď probíhají náramně. Když se totiž se zvoněním postavím na chodbu, tak z jedné třídy slyším komunikaci v angličtině, z další se ozývá výklad nové látky v matematice, z jiné zase vyjmenovaná slova nebo německý jazyk. A stejné je to i u dalších předmětů. Každý dělá to, co má. A navíc dobře. Pro mne je taková hospitace radost,“ podotkla.

A jak stejný problém vyřešili na dalších základních školách v Jablonci? „Děti našich zaměstnanců, kteří navštěvují první stupeň, docházejí dopoledne k nám do školy. Ale je jich maximálně šest. Zabezpečili jsme si tuto službu ze svých zdrojů. Když mají online výuku, můžou se i učit. Jinak tráví čas v družině, nikam ven nechodí,“ přiblížila ředitelka ZŠ Žižkův Vrch Jitka Šťovíčková s tím, že nechat učitelky doma a zároveň zajistit kvalitní výuku není možné. Podobně se zařídili i na ZŠ Mozartova.

Naopak na ZŠ 5. květen mohli pedagogové zůstat doma. „Učitelé jsou na home office. Pokud bude tato situace pokračovat i po prázdninách a učitelé pak budou vyučovat online ze školy, tak si mohou přivést děti do školy a postará se o ně jedna z vychovatelek,“ sdělila ředitelka Michaela Hanyšová.