Ten pořádá obecně prospěšná společnosti při Nadaci Terezy Maxové a má dětem z dětských domovů předat zkušenosti z oblasti podnikání a pomoci jim rozvinout chuť pracovat, přemýšlet a tvořit.

Na jarmark se děti připravovaly celé jaro, jejich úkolem bylo z přidělených peněz zakoupit materiál a z něj zhotovit nejrůznější výrobky, které následně samy prodávaly na Náměstí Republiky v Plzni a soutěžily tak o postup do celorepublikového kola. „Děti vytvořily množství zajímavých věciček, dalo jim to spoustu práce, a výsledky pilných dětských rukou jsou vynikající,“ prozradila Jindra Kalitová z občasného Sdružení pro Krompach.

„Tato akce je velmi přínosná. Děti se učí jak zacházet s penězi, nastavovat ceny výrobků či jak se chovat k zákazníkům. Vymýšlejí i způsob propagace,“ řekla ředitelka domova v Krompachu Regina Stiblíková.

Domov v Krompachu se projektu účastní již řadu let jako jediný z Libereckého kraje. Účastníky jarmarku hodnotí odborná komise, která posuzuje, jaký tým je nejlepším prodejcem. Mezi hlavní hodnotící kritéria patří kreativita, umění a kultura prodeje a počet prodaných výrobků. V minulých letech projektu se dětem z Krompachu podařilo dvakrát zvítězit. Jednou v prodeji a v roce 2006 s logem domova.

Vydělané peníze si pak děti mohou nechat a společně rozhodnout, co se za ně nakoupí. Kromě finančního přilepšení a předvedení talentu má projekt samozřejmě i další pozitiva. „Chceme je naučit, aby jen nečekaly, že jim někdo něco dá, ale samy se zapojily,“ doplňuje ředitelka Dětského domova v Krompachu.