„Nevzali mi dítě do mateřské školy kvůli Ukrajincům.“ Podobné nepodložené zprávy se šíří hlavně po sociálních sítích. Jenže k pravdě mají hodně daleko. České děti mají zápis za sebou, ty ukrajinské k němu dorazí až v červnu. 

Uplynulé dny se nesly v duchu zápisu do mateřských škol, týkal se českých dětí. Pro ty, které dosáhnou 31. srpna věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné. Na děti válečných běženců čeká tzv. zvláštní zápis, který se uskuteční od 1. června do 15. července.  

Zápis mají za sebou i v Liberci, kde mateřské školy přijaly všechny děti starší tří let, čímž téměř naplnily své kapacity. „Už dopředu jsme říkali, že nemáme dostatek míst. Stejně jako to, že nabídneme místa ve školkách patrně jen těm ukrajinským dětem, které půjdou ve školním roce 2023/24 do prvních tříd. To je naše zákonná povinnost, před níž nemůžeme v žádném případě uhnout,“ sdělil náměstek primátora Liberce pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.  

Na zámku Lemberk se natáčely scény filmu Poslední aristokratka.
Pohádky i komedie. Filmaři si oblíbili Lemberk, perlu raně barokní architektury

V krajském městě se snaží vyhnout zřizování speciálních tříd pro ukrajinské předškoláky. Spíše preferují přímé začlenění do běžných tříd, protože to s sebou nepřináší negativní efekt sociálního vyloučení. „Navíc mezi dětmi je tolerance k vícejazyčnosti a jinakosti daleko přirozenější než mezi dospělými,“ doplnil Langr. Rodiče měli možnost obejít si více mateřských škol, doporučuje se preference tří vybraných.  

Takovou zkušenost má za sebou například Darina Kovářová. „Vzali nás do dvou školek, protože jsme splnili kritéria, a tak jsme si mohli vybírat. Nebyl problém s místem, jen jsme se museli rychle rozhodnout, které dáme přednost, abychom uvolnili místo dalším v pořadníku,“ svěřila se. I Janu Hromádkovou a jejího potomka čekal letos zápis. Sama přiznala, že se obávala, zda nezaberou místa děti uprchlíků, ale nestalo se tomu tak. „Do školky, kam jsme se hlásili, se zapsalo hodně uchazečů a my naštěstí měli kliku a vzali nás,“ oddychla si maminka. 

V Liberci se zapojili do projektu ministerstva školství. Jeho cílem je podpořit volnočasové adaptační skupiny pro děti cizinců od 3 do 15 let, kteří uprchli z Ukrajiny a usadili se v České republice. Ukrajinské děti se v adaptačních skupinách učí češtině, výchovám i místopisu, aby se připravily na zářijový nástup do českých škol a školek. 

Ondra (vlevo) a Honza mají diagnostikovanou poruchu autistického spektra.
Bez pomoci. Rodiče odrostlých dětí s autismem čelí agresi, vyčerpání a beznaději

V sousedním Jablonci nad Nisou zatím neznají finální čísla, ale předpokládají, že umístěné budou děti od tří let a ne mladší. „Zatím ani nevíme, kolik ukrajinských dětí dorazí k zápisu, který u nás proběhne v polovině června. Ale nepočítáme se zřízením třídy jen pro ukrajinské předškoláky,“ sdělila mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová. Všechny děti, které přišly k zápisu, byly přijaty. Většinu mateřských škol mají relativně naplněnou, místa jsou jen v několika. „Větší problém vnímám v základním vzděláváním. Do školy chodí všechny děti stejně. Pokud je ve třídě několik dětí, řekněme problémovějších, a k nim dáme cizojazyčné, pedagog to nemusí zvládat. Doslova to odporuje kvalitnímu vzdělávání,“ zdůraznil náměstek jabloneckého primátora pro oblast humanitní David Mánek. 

V České Lípě se aktuálně domlouvají s rodiči, kam které dítě skutečně nastoupí a podle toho se případně uvolňují místa pro další uchazeče. Žádost o přijetí bude odmítnuta pouze několika dětem mladším tří let, které na přijetí nemají nárok stanovený zákonem. „Zda bude pro ukrajinské děti dostatek míst, závisí na počtu dětí, které prostřednictvím svých rodičů projeví zájem o přijetí. V každém případě jsou dvě mateřské školy připraveny otevřít každá jednu novou třídu,“ informovala mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová. „Vytvoření samostatných tříd pro ukrajinské děti není v plánu a neděje se tak ani na základních školách,“ dodala.