Nejen pro příbuzné se stává vhodným řešením, pokud potřebují mít trochu volna, odpočinku a čas sami na sebe. V České Lípě najdete Centrum pro zdravotně postižené na autobusovém nádraží jako jednu ze čtyř poboček v Libereckém kraji, která se stará o zhruba sedmdesát klientů. Osobní asistenti se starají o seniory i osoby se zdravotním postižením.

„Staráme se o klienty, kteří nezvládnou některé běžné úkony kvůli zdravotnímu handicapu. Výjimkou nejsou ani děti s handicapem, ať tělesným nebo psychickým, od tří let,“ říká k činnosti vedoucí centra Anna Pacholíková.

Osobní asistenti se pak stávají prodlouženou rukou klienta s tím, že s nimi chodí na nákup, do práce, na zájmové kroužky nebo jim pomáhají doma s pro nás běžnými úkony. Dětských klientů, o něž se starají, mají kolem deseti s různě kombinovanými poruchami. Podle vedoucí je to práce náročná, přesto krásná a naplňující.

Soustředí se na úkol

„Práce s dětmi je opravdu krásná, děti jsou jako sluníčka a vrací vám tím energii, kterou jim věnujete,“ sděluje s úsměvem vedoucí s tím, že spolupráce s rodiči je výborná.

Doslova, jak rodiče, tak asistenti táhnou za jeden provaz. Společně se soustředí na plnění jednoho úkolu a veškerá činnost směřuje k jeho naplnění. U malých klientů je pro rodiče výhodou, že dítě není samo a má po ruce asistentku, která pomůže, když je třeba.

Služby Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje se hradí, hodinový tarif musí zaplatit každý, kdo projeví o služby zájem. Službu hradí většinou z příspěvku na péči, který se stanoví na základě soběstačnosti klienta a je účelově vázán na zajištění péče. Starší klienti mají samozřejmě svá přání, která jim asistenti pomáhají plnit. Při aktivitách klientů nehrozí žádné riziko, až na jednu výjimku, kterou nelze ovlivnit.

„Jediné riziko, které hrozí a nejsme schopni ho ovlivnit, je náhlé zhoršení zdravotního stavu klienta,“ upozorňuje Anna Pacholíková.

Prošli sítem

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje spolupracuje s Fokusem a provozuje Klub duševního zdraví, kde organizují rekondiční pobyty a poskytují i volnočasové aktivity pro členy. Centrum v České Lípě jako první v Libereckém kraji prošlo inspekcí sociálních služeb ministerstva práce a sociálních věcí. Ostatní centra na sobě budou muset ještě zapracovat, aby prošla přísným sítem inspekce.

Peněz není nazbyt a tak se nabízí otázka, jak bude centrum fungovat od roku 2012 v souvislosti se změnami, které jdou ruku v ruce s reformou sociálních služeb.

Peněz je málo

„Pro letošní rok jsme obdrželi o deset procent méně peněz než loni,“ postěžovala si vedoucí Anna Pacholíková. Pokud by v rámci snížených příjmů museli propouštět například asistenty, pak by Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje nemohlo nabízet své služby, tedy ne v takové míře jako dosud.
„Hledáme finanční zdroje například ve fondech Evropské unie i u sponzorů,“ sdělila Pacholíková.

S nedostatkem peněz se potýkají vesměs všechny organizace tohoto typu. Bohužel zdroj příjmů je jistý jen na jeden rok, pak se s napětím čeká, dostanou-li opět od Libereckého kraje finance pro další rok existence. Představa, že peníze nedostanou a klienti budou bez asistentů, je pro vedoucí Annu Pacholíkovou nemyslitelná.

V rámci reformy sociálních služeb mají pod úřady práce přejít odbory sociálních věcí a zdravotnictví. Úřad, jenž posuzuje nároky na dávky pro potřebné.
„Pokud se tak opravdu stane, neumím si představit, kdo bude zajišťovat kontakt, protože lidé ze sociálního odboru budou už pravděpodobně mimo hru. Sníží se tím i dostupnost úřadů pro klienty na malých městech,“ neskrývá své pochybnosti Anna Pacholíková.

Tomáš Mařas