Českolipští radní přidělili zakázku vítězným dodavatelům na svém prvním únorovém zasedání. Park by měl být hotový ještě letos. Zakázku získalo sdružení firem Měšťák – Sever, s.r.o. a TV Facility Group, a.s. za nabídkovou cenu 3,2 milionů korun.

close Vizualizace parku info Zdroj: město Česká Lípa zoom_in Vizualizace parku v České Lípě. První jmenovaná firma vybuduje v parku cestičky, mlatové plochy a dodá mobiliář včetně dětských herních prvků. Druhá firma se postará o zeleň. Tedy především o výsadbu stromů, keřů a květin. Zároveň se následující tři roky bude tato firma o zeleň starat, včetně sekání trávy. Na realizaci parčíku získalo město dotaci z Operačního programu životní prostředí, která pokryje až 60% nákladů, maximálně se může dotace vyšplhat na částku 988 tisíc korun.

„O vznik tohoto parčíku usiluji již několik let, na základě požadavků řady občanů této lokality jsem návrh na vznik parčíku podávala již v předchozím volebním období jako řadová zastupitelka. O to více jsem ráda, že parčík konečně bude dokončen a těším se na výsledek. Věřím, že se ze zanedbané a nevyužité plochy stane příjemné místo, které budou místní obyvatelé využívat k relaxaci, odpočinku nebo zde budou trávit čas se svými dětmi,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

V parku budou vysazeny lípy, javory, buky, duby i borovice. Z keřů pak šeříky, tisy, meruzalky nebo břečťany. Do trávníku budou zasazeny koberce bílých a žlutých narcisů, v centrální části parčíku bude vysázen trvalkový záhon. Do parčíku také přibyde celkem 17 laviček, většina z nich bude stát ve stínu nových stromů. Lidé zde najdou také hmyzí hotel, což je uměle vytvořená skrýš pro užitečné druhy hmyzu, která jim může sloužit také pro kladení vajíček. V okolí hotelu nebude probíhat sečení trávy tak často, takže zde vznikne i květnatá louka plná lučního kvítí. Při realizaci nového parčíku bude také nutné na místě pokácet několik vzrostlých stromů, které již nejsou v dobrém stavu.