Týdenní pobyt se sociálně aktivizačním programem, který je určen školákům z ohrožených rodin, pořádá pravidelně již několik let Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Novém Boru.

„Tábor je jedním ze způsobů, jimiž je plněn Program sociální prevence. V minulých letech program hradilo město ze svých prostředků, pro tento rok se ale stal součástí Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na Novoborsku a Českolipsku. Na poskytování těchto služeb pak získalo Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje prostředky z Libereckého kraje. Aktivity včetně prázdninového pobytu dětí jsou proto nyní hrazeny z individuálního projektu IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji. Město tak díky tomu letos ušetřilo odhadem tři sta tisíc korun,“ sdělila místostarostka Stanislava Silná. Ta také tábor počátkem týdne navštívila.

Děti tvoří, hrají si a nezlobí

Letošní téma týdenního pobytu a celotáborové hry se nese v duchu pravěku. Tomu je přizpůsoben i program a jednotlivé aktivity.

„Děti si tu samy například vyrábějí nejrůznější pravěké ozdoby, náramky a náhrdelníky. Čeká nás také pomyslný lov bizonů. Část dne vždy trávíme i pohybovými aktivitami. Oblíbený je například kriket nebo míčové hry. Máme tu k dispozici malý bazén, ve kterém se děti mohou v horku smočit. V průběhu týdne plánujeme celodenní výlet do okolí,“ upřesnila Jiřina Kubáňová, sociální pracovnice a táborová vedoucí. Ta dodala, že atmosféra na táboře je příjemná a děti se chovají na výbornou.

„Je zde třicet šest táborníků od šesti do třinácti let. Když pominu nějaké to občasné obhroublejší slovíčko, tak musím letošní účastníky jen pochválit. Chovají se vzorně, do všech aktivit se pouštějí se zájmem, jsou opravdu velmi šikovní,“ zhodnotila Jiřina Kubáňová a doplnila, že vedoucí doposud nezaznamenali ani problémy se steskem po rodičích. S těmi se děti opět uvidí v sobotu 16. července.

Jana Maněnová