Trest smrti by měli soudci udělovat za vraždu nebo vícenásobnou, to si myslí děti ze základních škol, které odpovídaly v exkluzivním průzkumu pořádaném Deníkem v celé České republice.
Více než tři čvrtiny dětí ví, že v Česku neplatí trest smrti, ale zhruba 40 procent školáků je pro jeho zavedení. Necelá pětina dětí se domnívá, že by trest smrti neměl být vůbec, ostatní nevědí.
Českolipští školáci se zdáli otázkou, zda u nás platí trest smrti, zaskočení. Zejména ti z prvního stupně nevěděli a byla jich více než polovina.

Na otázku, zda by platit měl, odpovědělo třicet procent českolipských dětí, že ano. Zatímco třetina žáků z prvního stupně nevěděla, starší děti měly už svůj názor a odpověď „nevím“ se mezi nimi neobjevila.
Na důvodech udělení nejvyššího trestu se děti prakticky shodují: celá čtvrtina se domnívá, že za vraždu, jedna dívka si myslí, že za zneužívání dětí.
Parlament projednává novelu trestního zákoníku. Podle poslance Juraje Ranince novela určitě nebude obsahovat návrh na znovuzavedení trestu smrti, protože bylo by to v rozporu s právem Evropských společenství.
„Osobně jsem proti znovuzavedení trestu smrti, protože si myslím, že pokud bude pachatel efektivně držen v přísném vězení na doživotí, tak je zajištěno, že nebude dál ohrožovat společnost a zároveň v případě justičního omylu je možné jej byť po letech napravit,“ vyjádřil se Juraj Raninec.
Podle Amnesty International dvě třetiny všech zemí světa zcela vymazaly trest smrti ze svého právního systému, nebo alespoň prakticky ustoupily od jeho užívání. 69 zemí trest smrti zachovává, ale počet těch, které odsouzené skutečně popravují každý rok klesá.

Další zprávy z regionu najdete zde