Kromě dodržování běžných hygienických norem se musí letos organizátoři vyrovnat také s přítomností koronaviru. Všechny děti na táborech musí mít doklad o bezinfekčnosti , pořadatelé musí dokumenty při kontrole předložit.

„Za první prázdninový měsíc jsme zkontrolovali 45 táborů, devět jiných podobných akcí a šest provozovatelů stravovacích služeb pro letní dětskou rekreaci. Uložili jsme čtyři pokuty v celkové výši sedm tisíc korun,“ řekla mluvčí KHS Libereckého kraje Zuzana Balašová. Dodala, že nejčastější nedostatky byly v zásobování pitnou vodou nebo při skladování potravin. Hygienici našli potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti nebo odložené hrnce s jídlem přímo v hlíně na zemi. 

Zatím ale KHS žádný dětský letní tábor nezakázala a nezjistila ani žádnou neohlášenou akci. „Průběh letní dětské rekreace proto hodnotíme jako klidný. Řešili jsme jedno hromadné onemocnění, kdy v jabloneckém okrese náhle onemocnělo zhruba 20 dětí na zotavovací akci. Jejich potíže zahrnovaly nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha bez teploty. Byla jim poskytnuta lékařská péče, nikdo nebyl hospitalizován. Všichni byli nejdéle do druhého dne v pořádku a nikdo další neonemocněl,“ vysvětlila vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých KHS LK Petra Hrubá. Dodala, že kvůli tomu probíhá epidemiologické došetření.

Prostřednictvím krátkých klipů ukážou, že podpořené projekty mají smysl.
Lesy v Jizerských horách ožívají. Nadace připravuje klipy o pomoci přírodě

„Zatím se domníváme, že se jednalo o onemocnění virového původu. Výskyt či podezření na onemocnění covid-19 jsme v posledních 14 dnech neřešili. Řešili jsme však zhruba 60 účastníků akce, kteří se s uloženou karanténou vrátili z tábora pořádaného na území jiného kraje zpět do Libereckého kraje. Z prvních testů zatím nikdo není pozitivní,“ doplnila Hrubá.

Kromě covidu musí pořadatelé dětských táborů dávat pozor také na vodu. Kvůli přívalovým dešťům musel hasičský záchranný sbor přemístit tři tábory do náhradních prostor. Po poklesu hladiny vod ale všechny akce pokračovaly. Nicméně další problémy mohou na táborech nastat s pitnou vodou. Hygienici proto kontrolně odebrali dvanáct vzorků pitné vody na dvanácti tábořištích zásobovaných z individuálních zdrojů.

Laboratorní výsledky pak potvrdily nevyhovující výsledek u tří z nich. „Nejproblematičtější jsou povrchové zdroje s nestabilní kvalitou vody a také někdy velmi složité systémy dopravující vodu, byť například z veřejného vodovodu do tábořiště. Pozornost je třeba také věnovat klimatickým změnám a myslet na to, že po prudkém dešti pravděpodobně dojde ke změně kvality v povrchovém zdroji a mít alternativu pro náhradní zásobování pitnou vodou. Taková připravenost se určitě vyplatí a chod tábora potom není narušen,“ uvedla Petra Hrubá.

Silikon, alternativa pro šperk.
Umělecká tvorba. Liberecká univerzita otevírá nový studijní program

Zájem o dětskou rekreaci je v letošním roce velký a organizátoři táborů většinou hlásí plnou kapacitu, někdy dokonce přidávaly další termíny. „Co se týká obsazenosti, covid nám situaci nezkomplikoval. Máme obsazené všechny turnusy, dokonce jsme museli ještě jeden termín přidávat. Děti, které k nám míří na pobyt, se musí prokázat buď antigenním nebo PCR negativním testem, očkováním nebo proděláním nemoci. Tuto povinnost si zajišťují sami rodiče, kteří se příslušným dokumentem prokážou při předání dítěte,“ vysvětlila Kateřina Necpalová, která organizuje týdenní tábor na farmě v Českém ráji.

Podobnou situaci popsal také Aleš Bitman. Ten pořádá BORO dětský letní tábor v Českém Dubu, který startuje tento týden. „Kapacitu jsme měli obsazenou během 24 hodin od otevření. Celkem na náš tábor, který probíhá dva týdny v srpnu, dorazí sto dětí. To je maximum, které chceme přijmout,“ vylíčil Bitman.

Splnění podmínky testování také nechali na rodičích, kterým doporučili, aby děti nechali otestovat PCR testem před nástupem na tábor. „Odpadne nám tak povinnost dodatečného testování dětí během tábora. Potvrzení si bude přebírat naše lékařka při nástupu. Snažíme se s dětmi být po celou dobu v uzavřené komunitě v lese a strávit s nimi veškerý čas v přírodě,“ dodal Bitman.