Nové devítimístné vozidlo může zařízení využívat zejména díky štědrosti lokálních firem, které na vůz přispěly. Celkem se na projektu podílelo 65 podniků z nedalekého okolí.

Vůz bude využíván nejen na bezpečnější přepravu dětí, ale i k zajištění provozu zařízení. „Velké auto je pro nás nepostradatelné, denně vozíme do Speciální školy v České Lípě sedm dětí,“ uvedla ředitelka domova Zdeňka Slavíková.

Klíčky od vozu předali domovu zástupci agentury Kompakt, která organizuje předávání vozů i pro jiné neziskové a příspěvkové organizace pracující v oblasti péče po celé České republice. Dětský domov v Dubé-Deštné byl obdarován v celkovém pořadí již 749. vozem.

„Ve většině zařízení pečujících o děti se vozový park zpravidla nenachází v nejlepším stavu. Tato zařízení získávají nové auto obtížně, proto jsme se rozhodli pomoci těm, kteří v životě nemají stejnou startovní čáru jako my,“ uvádí jednatel společnosti Miroslav Káninský.

Projekt podpořil i Liberecký kraj.