Jedna z nejohroženějších památek v Libereckém kraji, rozlehlý architektonický komplex hospodářského dvora ze 17. století u státního zámku Zákupy, trpí další zimou. Snad naposledy. Památkáři ho brzy budou moci začít opravovat. Díky penězům z evropských fondů.

Ještě než do zničených zdí nastoupí řemeslníci, stavbaři a restaurátoři, musí zvládnout „papírovou“ přípravu velkého záchranného projektu. „Z pohledu návštěvníka či zákupského občana sice s dvorem není hnuto, ale tato fáze příprav na rekonstrukci je zcela stěžejní, nezbytná a probíhat bude po celé první čtvrtletí letošního roku,“ uvedla mluvčí krajského pracoviště Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová.

Jak vysvětlila, současná administrativní fáze je časově náročná, ale mohla následovat teprve po loňském přiznání dotace. Zahrnuje kontrolu zadávací dokumentace a celou postupnou přípravu jednotlivých veřejných zakázek. „Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby, na technický dozor investora, nebo výběrové řízení na koordinátora BOZP. Vysoutěžený je už administrátor těchto dílčích veřejných zakázek,“ vyjmenovala Bidlasová.

Výše dotace je bezmála 100 milionů korun, nicméně v projektu se počítá pouze s obnovou jižní části hospodářského dvora, zato komplexní. „Podmínky dotačního titulu IROP nám neumožnily žádat o dotaci v plné výši, ta by přesáhla částku 500 milionů korun,“ vysvětlila Bidlasová.

Podle ní by na obnovu jižní části navazovaly rekonstrukce dalších částí, samozřejmě v závislosti na přidělených dotacích. „Bohužel už nyní víme, že původní rozpočet musí být navýšen, neboť každý měsíc, kdy dvůr nadále chátrá, se promítá do výše obnovy a hlavně statického zajištění,“ konstatovala mluvčí památkářů.

V plánu je kompletní obnova jižní části od podlah po střechu. Vizí je, že by v obnoveném hospodářském dvoře byla stálá expozice „Zapomenuté zámky“, která by připomínala osud objektů, které už neexistují nebo nejsou veřejnosti přístupné či se po zestátnění využily jako domovy seniorů, školy či součásti zemědělských družstev. Pokud půjde vše hladce, práce by mohly skončit v roce 2021.

„Tady patří hlavně poděkování panu kastelánovi Petru Weissovi a jeho kolektivu za práci a iniciativu vynaloženou k záchraně hospodářského dvora. Nebylo lehké získat dotační prostředky a ještě mnohem složitější je bude podle pravidel proinvestovat. Hospodářský dvůr a celý zámek si to zaslouží,“ prohlásil starosta Zákup Radek Lípa.

Podle něj jsou město se zámkem spojené nádoby a vzájemná spolupráce funguje dobře. Město už dříve pro účely připravované rekonstrukce rozlehlého dvora odprodalo Národnímu památkovému ústavu jednu z přilehlých parcel, která je nutná jako přístupová cesta k objektu.

Součástí dvora, který je jedním z mála dochovaných příkladů typického hospodářského stavení barokního typu, byly rozlehlé stáje, chlévy, ale také pivovar. Na devastaci památky se podepsalo především „divoké“ období 90. let minulého století, kdy se stal předmětem restituce a nový majitel ji nechal bez jakéhokoliv zajištění pustnout a chátrat. Proto by nyní na úplnou obnovu celého dvora bylo potřeba více než 500 milionů korun.