Českolipská nemocnice připravuje novou dialýzu v přízemí dětského pavilonu. Pacientům by měla sloužit již na počátku příštího roku. Co přinesou nové prostory dialýzy pacientům, jak se změní přístrojové vybavení a jak se do nového prostředí těší personál, jsme se zeptali primáře Hemodialyzačního oddělení Petera Marchyna.

V současné době působí dialýza v zadním traktu nemocnice, nová dialýza je připravována v přízemí dětského pavilonu. Jak vy vnímáte tuto změnu?

Samozřejmě si velice ceníme, že se pro dialyzované pacienty udělá takto významný krok. Laické veřejnosti možná není zcela známo, že dialyzovaní pacienti tráví na odborném pracovišti podstatnou část svého života. Proto já osobně považuji nejen zajištění odborné lékařské péče, ale také pobyt v odpovídajícím prostředí za standardní službu.

Jak často k vám dialyzovaní pacienti tedy přicházejí?

Naši pacienti k nám chodí pravidelně, obvyklý rozpis léčby je třikrát týdně po čtyřech hodinách. Lidé se tedy u nás v pravidelných intervalech potkávají. Sám říkám, že dialýza je taková „familiární“ záležitost.

Co vaše oddělení v současné době nejvíce trápí?

Opravdu se jedná o omezené a zastaralé prostory našeho střediska, kapacita, zázemí a ani dispoziční uspořádání současné moderní medicíně již nevyhovuje. Jsme maximálně vytíženi, a to jak klasickými pacienty, tak i pacienty v rámci chronického programu nebo akutními případy. V současné době poskytujeme péči na deseti lůžkách, z toho je jedno lůžko pro akutní případy.

Kolik lůžek po modernizaci přibude a bude navržená kapacita stačit?

Nové prostory nám umožní zabezpečit zdravotní péči na patnácti lůžkách, rádi bychom dvanáct z nich poskytli chronickým pacientům, jedno lůžko by sloužilo jako izolační a dvě pro akutní případy. S péčí počítáme pro cca 60 až 65 pacientů měsíčně, to je obvyklý počet pacientů za poslední roky, vzhledem k vývoji medicíny nám však tento počet neustále narůstá. Nové prostory by nám měly kapacitně tento růst pokrývat.

Počítáte také s novými přístroji?

My v současné době máme přístrojové vybavení na velmi slušné, moderní úrovni. Tyto přístroje se budou stěhovat do nových prostor. Samozřejmě však s novou dialýzou do našeho oddělení přibude nová technika. Já osobně uvítám pro přesnější diagnostiku přístroj Body Composition Monitor, který nám pomůže určit přesné množství zadržované vody v těle pacienta. Výrazné přispění v poskytování naší lékařské péče nám zajistí také speciální lůžka, která mají v sobě integrovanou váhu na vážení pacientů.

Co si od nové dialýzy slibujete?

Chceme našim pacientům poskytovat služby v komfortním prostředí, dobrými přístroji a samozřejmě odborným personálem, a to se nám díky novým prostorám určitě podaří.

Pavlína Černá