Řekl, nebo neřekl? I přesto, že se průběh zasedání zastupitelstva pečlivě zaznamenává, se zastupitelé v Dubé už potřetí za poslední rok dohadovali o tom, co na zasedání opravdu zaznělo a co ne.

Opozice pokaždé chtěla do zápisu doplnit některé výroky ohledně kauzy azbest ve zdejší mateřince. Ostatní zastupitelé je však nikdy neodhlasovali.Naposledy se ve čtvrtek probírala námitka zastupitele Milana Netrha (Dubská volba). Ten byl ověřovatelem zápisu ze zastupitelstva, které proběhlo 21. června 2012.

Jde o výslech

Jeho námitka se týkala situace, kdy se na zasedání probíraly výsledky z prošetření kauzy azbest, které provedlo ministerstvo zdravotnictví. Zastupitelka Markéta Slezák se tehdy ptala vedoucí stavebního úřadu a ředitelky mateřské školy na některé skutečnosti, na které upozornili úředníci z ministerstva zdravotnictví.

„Starostka Zdeňka Šepsová zastavila dotazování paní Slezák s tím, že ukončuje tento výslech. Tento výraz poté použila ještě několikrát. Při ověřování zápisu z letošního červnového zasedání tam tento její výrok chyběl, a tak jsem ho do papírů dopsal rukou," upřesnil Milan Netrh.

I přes to, že prohlášení o výslechu mají opoziční zastupitelé nahrané na diktafonu, tedy podle nich nemůže být pochyb o tom, že z úst starostky zazněl, hlasovali ve čtvrtek zastupitelé o jeho doplnění do zápisu. To neprošlo.

Probírali azbest

„Vše máme nahrané, navíc výrok je do zápisu dopsaný mou rukou. A přesto jsme odhlasovali, že vlastně nezazněl. Nerozumím tomu," podotkl Milan Netrh.

Z každého zastupitelstva, které se koná v jakékoli obci či městě, se pořizuje zápis. Jeho správnost a autentičnost poté stvrzují svým podpisem zpověření ověřovatelé zápisu. Pokud se jim však něco nezdá, mohou proti předloženému zápisu vznést námitku.

O té zastupitelé poté hlasují. Pokud usnesení projde, zápis se upraví. Pokud však pro námitku nezvedne ruku dostatečný počet hlasujících, zápis se ponechává v původním znění.

První námitku proti zápisu měla v lednu zastupitelka Markéta Slezák (SLK). Týkala se diskuze s rodiči, která proběhla na zasedání v prosinci 2011. V rámci ní se mimo jiné probíralo, proč ohledně školky zvolili představitelé radnice zrovna tento způsob a proč se neměřilo ve školce znovu, když se hraniční hodnoty pro výskyt azbestových vláken v ovzduší objevily už v roce 2008.

Nepodepsali zápis

Zastupitelé námitku nepodpořili. „Nesouhlasím zejména s tím, že jsem podle vás řekla, že krajští hygienici nám nenařídili další měření, protože bylo vše v pořádku. Vy však chcete, aby se tato věta do zápisu přidala. Proto nemohu hlasovat pro vaše připomínky," upřesnila na lednovém zasedání zastupitelstva starostka Dubé Zdeňka Šepsová.

Zápis ze zasedání zastupitelstva, do kterého se nepřidaly námitky Markéty Slezák, pak odmítli podepsat ověřovatelé zápisu Miloslava Vokolková (Občané Dubé) a Václav Hátle (Občané Dubé).

„Myslíme si, že zápisy ze zastupitelstva nejsou transparentní. Proto chceme podat stížnost na ministerstvo vnitra," doplnila zastupitelka Markéta Slezák.