Novoborští přijali už v roce 2008 vnitřní směrnici, která vychází z pravidel pro příjemce dotací z evropských fondů. Ta je totiž přísnější než zákon o veřejných zakázkách. V Novém Boru jdou ale ještě dále.

Dosáhnou i na malé zakázky

„I zakázka za jednu korunu je de facto veřejnou zakázkou. Ve vnitřní směrnici jsou stanovené limity, podle kterých se postupuje při nákupu dodávek, služeb a stavebních prací. Veřejné zakázky od dvou set tisíc korun musejí být zveřejněné na úřední desce a jsou také k dispozici na webových stránkách města v sekci veřejné zakázky,“ zdůraznil starosta Jaromír Dvořák.

„Vnitřní směrnice je zpracovaná v souladu s pravidly pro příjemce dotací z evropských fondů a jde dokonce nad rámec těchto pravidel. Seznámit se s ní může každý, kdo má o tuto problematiku zájem, je zveřejněná v sekci veřejné zakázky na webu města,“ doplnil.

Více upřesněný a transparentní je i postup schvalování veřejných zakázek. „Podle zákona schvaluje rada města záměr veřejné zakázky, její vyhlášení, členy hodnotící komise i zhotovitele díla,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města a zároveň garant problematiky veřejných zakázek Miroslav Jeništa.

Na úřední desce a na webu pak zveřejní nejen vítěze, ale i všechny firmy, které neuspěly. V některých případech však bude záležitost projednávat zastupitelstvo na svém veřejném zasedání. „Zastupitelstvo schvaluje rozpočet a v případě, že smlouvy svým plněním přesahují rozpočtový rok, pak schvaluje i konkrétní smlouvu o dílo,“ uvedl Miroslav Jeništa.

Nabídku může podat kdokoliv

Svá slova dokládá vedoucí odboru rozvoje města konkrétním příkladem projektu dostavby sklářského muzea. Dotace byla městu přidělena v letošním roce, ale stavba bude realizována v letech 2010 až 2011, to znamená, že doba realizace přechází do dalšího rozpočtového období. Proto musí být smlouva o dílo schválena, dle platné vnitřní směrnice, výhradně zastupitelstvem města.

O podlimitní zakázky se pak mohou ucházet všechny firmy, tedy nejen oslovené. „Nabídku na veřejnou zakázku může městu podat kdokoliv, aniž byl investorem vyzván, a bez ohledu na to, jaká je předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Zadávací dokumentace k jednotlivým veřejným zakázkám je vždy zveřejněna na úřední desce i webových stránkách města a zájemci k ní tak mají neomezený přístup,“ doplnil Miroslav Jeništa.

„Veřejné zakázky uvedeme na webu vždy, i když půjde třeba o nákup kancelářských potřeb nebo zajištění drobných prací. Slibujeme si od toho úsporu v podobě nižších nabídkových cen,“ dodal Jaromír Dvořák.