Podle odborníků uspoří recyklace jednoho sta běžných televizorů spotřebu elektrické energie pro domácnost až na čtyři roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska.

Podle této rovnice tedy obyvatelé Nového Boru vloni ušetřili energii pro domácnost na 28 let a naftu by měli rovnou na padesát cest k Chorvatům.

Z certifikátu a údajů společnosti ASEKOL totiž vyplývá, že občané Nového Boru v loňském roce vytřídili celkem 720 televizorů. 187 monitorů a 4 331,80 kg drobných spotřebičů. Tím uspořili 245,35 MWh elektřiny, 10 113, 65 litrů ropy, 1 114,33 m3 vody a 10,93 tun primárních surovin. Navíc tak snížili emise skleníkových plynů o 57,02 tuny CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 215,99 tuny.

Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání pouhých deseti vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých pěti let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Nový Bor díky aktivním obyvatelům obdržel certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.