Rekonstrukce Jiráskova divadla dostala zelenou předloni v květnu. Tehdy zastupitelé zvažovali dvě varianty: opravu stávajícího divadla nebo stavbu nového, kdy v úvahu přicházelo Jeřábkovo náměstí nebo prostor vedle kulturního domu Crystal.

Objekt Jiráskova divadla je v současné podobě opotřebený a technologicky zastaralý. Chybí zde bezbariérové přístupy, které by pomohly překonat různé výškové úrovně budovy. „Nedostatečná je i elevace hlediště, nevyhovující požární bezpečnost a hygienické normy, nevyhovující tepelně technické parametry i nevyužité prostory.“ doplnila mluvčí českolipské radnice Kateřina Kotková.

Nová podoba Jiráskova divadla počítá s přesunutím hlavního vstupu do Panské ulice, novým pěším propojením mezi Panskou a Jiráskovou ulicí krytým průchodem a oživením Panské ulice divadelní kavárnou.

Využijí všechny prostory

„Moderní je i architektonické řešení budovy, která rekonstrukcí získá přívlastek multifunkční. Divadlo, galerie i prostory pro semináře se tak sejdou v jedné budově. Výhodou je i dostatečné skladové zázemí, snadné navážení materiálu a dekorací, bezbariérový přístup a pohyb pro návštěvníky, sjednocení fasády do Panské ulice i nová moderní přístavba z Jiráskovy ulice,“ popsala Kotková.

Rozsáhlou rekonstrukcí tak Jiráskovo divadlo získá oddělené provozní celky, kvalitnější a moderní vybavení nebo osobní výtah, který usnadní přístup vozíčkářům. Součástí má být kavárna a dva bary. Při zpracování návrhu rovněž architekti mysleli na to, aby náklady na provoz divadla byly nízké a objekt splňoval bezpečnostní parametry.

„Bude zde odpovídající protipožární zabezpečení a komfortní vnitřní klima zajistí větrání, topení, chlazení. Náklady na energie by měly být nižší. Hlavní devizou je, že v jednotlivých částech se bude topit samostatně podle aktuálního využití daných prostor,“ doplnila Kotková.

Klíčovou částí návrhu je i vyřešení akustiky, a to nejen v hlavním sále, ale i předsálí. Po rekonstrukci se sice o něco sníží kapacita, počítá se s 270 sedadly oproti stávajícím zhruba 350 místům. Za to ale diváci získají větší komfort.

Podle Jolany Nebřenské, vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic, se odhadovaná cena rekonstrukce divadla pohybuje kolem 110 milionů korun.
„Pokud vše půjde dobře, mohli bychom se na konci roku dostat k zadávacímu řízení na dodavatele stavby,“ doplnila Nebřenská s tím, že prostředky jsou v rozpočtu města.