V jílovitém podloží narazili na soustavu pěti jímek s dřevěnou konstrukcí, které skrývaly zvířecí kosti a zejména velké množství středověkých keramických střepů a dvě zcela zachovalé nádoby: zdobený keramický hrnec o výšce 12 centimetrů a džbánek vysoký 17 centimetrů. Archeolog Petr Jenč z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě nádoby datoval do první poloviny 14. století. Nálezy a odebrané vzorky zemin z jímek nyní podrobí dalšímu detailnímu zkoumání v laboratořích.

„Nálezy se tak dostáváme do nejstaršího období existence středověkého města. Byly pro nás velmi příjemným překvapením. Přestože stopy osídlení v historickém centru Lípy jsou známy i z průběhu 13. století, tak zatím tento předměstský horizont z výzkumu pod Jiráskovým divadlem nemůžeme potvrdit,“ uvedl archeolog Jenč.

Záchranný průzkum proběhl v závěru loňského roku v budově s vchodem z Panské uličky, postupně se v souvislosti s pokračujícími stavebními pracemi v areálu divadla přesune ještě směrem k bývalému opevnění města a nynější Jiráskově ulici. I tam se dají čekávat zajímavé objevy.

Ladislav Toms
Osud „Tonetky“ se mě šeredně dotkl, říká mistr ze zničené továrny

Podle Jenče zajišťují archeologové během stavby jen výzkum ohroženého území, stavbaře neomezují a dosažené výsledky z této první etapy jsou odměnou. „O středověké zástavbě v tomto prostoru města jsme po archeologické stránce neměli prakticky žádné informace,“ poznamenal Jenč.

Aktuálně badatelé z jímek odebrali části ohrožené stavbou a zbytek kvůli ochraně zakryli geotextilií. „Budou tak zachovány příštím generacím. Velmi zajímavé je, že obsah jímek nám neposkytl průkazně novověké artefakty. Konstrukce jímek i nálezy jsou ve vlhké zemině perfektně zakonzervovány včetně pěkně dochovaných dřev v podobě kulatiny, trámků či prken,“ komentoval archeolog. Zároveň soudí, že nejspíše nešlo o jímky fekální.

S provedením parazitologické analýzy se jim už nabídli odborníci z Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Výplně jímek čeká rovněž geochemická analýza. Proběhne také určení nalezených zvířecích kostí, rostlinných pylů a zbytků dřev. Chystá se i dendrochronologické datování dřevěných konstrukcí. V laboratořích specialistů pak vědci mohou zjistit více o přírodním prostředí středověkého města, co v blízkém okolí rostlo nebo bylo pěstováno, jaké mohlo být znečistění vody a tak dále.

„Ve středověku lidé vyhazovali vše, co nepotřebovali, i do takových jímek, a to včetně nádob poškozených nebo zapáchajících,“ podotkl Petr Jenč. Keramické nádoby byly nejspíše vyrobeny ve vyhlášených českolipských hrnčířských dílnách u Ploučnice, více prozradí až podrobný rozbor nálezů.

Největší investice

Zásadní přestavba českolipské divadelní scény probíhá od počátku listopadu uplynulého roku. Trvat má dva roky. Na starosti ji má pražská společnost Metrostav a pro Českou Lípu je to v tomto roce největší investice, městský rozpočet na ni pamatuje 90 miliony korun.

Po vyklizení zbytků vybavení divadla dělníci zdili a prováděli zbývající bourací práce. Po bývalém foyer, jak ho Českolipané dosud znali, teď zeje jáma. „Uvnitř budovy dělníci bourací práce už dokončili, kompletně zbourána byla původní šatna s foyer divadla,“ informovala mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.