S ohledem na vzájemnou koordinaci s ostatními členskými státy Evropské unie a Schengenského prostoru, rozhodla vláda o tom, že dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic již není na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo nezbytné. Platnost těchto opatření bylo usnesením vlády stanoveno do 30. června 23:59 hodin. Nadále však platí ustanovení o zákazu vstupu cizinců na území České republiky nařízený ochranným opatřením.

„Policisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje budou v úseku hranice se Spolkovou republikou Německo provádět namátkové kontroly v blízkosti vnitřní hranice a zajišťovat dohled nad veřejným pořádkem,“ řekl k situaci mluvčí liberecké policie Vojtěch Robovský.