Součástí byla interaktivní show Smokeman zasahuje, která zahrnovala praktické ukázky v pojízdné kotelně a zájemci si mohli vyzkoušet různé pokusy jako například znázornění inverze v akváriu, měření teploty pomocí termočlánku nebo termokamery. Role Smokemana se zhostil Jiří Horák z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Celá akce byla určena žákům základních a středních škol i široké veřejnosti. V Domě kultury Ralsko přednášel Bohumil Kotlík ze Státního zdravotního ústavu o ovzduší. Odpoledne uspořádal Krajský úřad Libereckého kraje informační seminář pro žadatele o kotlíkové dotace.