Na bezplatné prohlídky Sklářského muzea a interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie, varhanní koncert či výstavu novoborského fotografa Petra Germaniče lákají letošní Dny evropského dědictví, které v Novém Boru proběhnou od soboty 8. září do 11. září.

Dny evropského dědictví (European Heritage Days), do nichž se město Nový Bor zapojuje pravidelně, každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

V sobotu 8. září a v neděli 9. září si tak mohou Novoborští i turisté zdarma prohlédnout ojedinělé sbírky, mapující historii sklářství ve městě, ve Sklářském muzeu. V pondělí 10. září zavítá do města Český varhanní festival, v jehož rámci se při koncertě rozezní vzácné varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Ten se pro širokou veřejnost otevře i v úterý 11. září. Prostřednictvím komentovaných prohlídek si budou moci zájemci prohlédnout interiér barokního kostela, který mimo jiné stráží nejstarší chráněnou památku ve městě – sochu Panny Marie z roku 1745. Zpřístupněná bude rovněž 60 metrů vysoká věž kostela se zvonem z roku 1607.

Až do konce září bude možné navštívit výstavu novoborského fotografa Petra Germaniče v Turistickém informačním centru, která prezentuje krásy okolního Novoborska.

Dny evropského dědictví v Novém Boru:

8. a 9. září, Sklářské muzeum Nový Bor
9:00 – 17:00 hodin - zpřístupnění muzejních prostor zdarma

10. září, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Novém Boru
18:00 hodin – Český varhanní festival – koncert na záchranu kostelních varhan

11. září, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Novém Boru
9:00 - 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
zpřístupněna věž kostela a interiér kostela s komentovanými prohlídkami

do 30. září, Turistické informační centrum Nový Bor
Krajinou Novoborska – výstava fotografií borského rodáka Petra Germaniče