Po loňském odbahnění Dokeské zátoky dokončila Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) další kroky, které by měly vést k čistější vodě v Máchově jezeře. Do zlepšení kvality vody agentura v posledních letech díky evropské dotaci investovala už přes 18 milionů korun.

V druhé fázi se pracovalo na přítocích, kterými jsou Břehyňský, potažmo Robečský potok. „Dvouletý projekt jsme zakončili zabezpečením stoky Břehyňského rybníka dřevěnými piloty a masivními fošnami. Splaveniny se odtud do Máchova jezera už dostávat nebudou,“ vysvětluje za AOPK Pavel Trnka. Nižší přísun živin a sedimentů do jezera prospěje i zdejším cenným mokřadům, zejména v národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala a národní přírodní památce Swamp.

Kompletní odbahnění dna jezera, o kterém se před lety také uvažovalo, by podle odborníků výskyt sinic nevyřešilo. „Do jezera by se stále dostávaly nové živiny. Navíc by se v případě odbahňování celého jezera zvířil sediment a tím se masivně uvolnil fosfor do vodního sloupce. Byl by tak narušen současný stav, kdy je fosfor bezpečně vázán v již usazeném sedimentu,“ uvedla již před časem Karolína Šůlová z AOPK.

ÚKOLŮ JE STÁLE DOST

Odbahnění Dokeské zátoky, které agentura dokončila loni na jaře, čistotě vody prospělo. Pro další zlepšení kvality vody v Máchově jezeře by ale bylo potřeba podniknout ještě další kroky. „Patří mezi ně protierozní opatření na zemědělských pozemcích, vybudování dostatečně kapacitní sedimentační jímky nad všemi propustky pod státní silnicí Praha Česká Lípa, rekonstrukce kanalizační sítě v Doksech a kempu Borný a vybudování profilů trvalého monitoringu vody v Robečském potoce,“ dadala Šůlová.

Máchovo jezero a Doksy během letní sezony navštíví až 30 000 lidí denně. Není to však jen největší turistická oblast Libereckého kraje, ale i velmi významná lokalita z pohledu ochrany přírody.