Zatím jsou v aklimatizační oboře. „Dovezli jsme čtyři krávy z Bělověžského národního parku a jednoho býka, který pochází z Kampinského národního parku,“ uvedl ředitel VLS ČR Jiří Janota. Všech pět nových obyvatel má svá jména: samec se jmenuje Porto, samice Karvina, Kasztelanka, Kartinka a Kahunka.

V budoucnosti by tu mělo žít 25 až 30 kusů. „Nikde v České republice takový chov není,“ podotýká Jiří Janota. V současnosti žije na světě 3 400 kusů těchto zvířat, přitom počátkem minulého století téměř vyhynula. Se záchranou začali ve chvíli, kdy na světě zbývalo pouhých 56 kusů.

„V řadě států proto vznikly záchranné chovy a nyní se zubr opět navrací i do volné přírody,“ dodává Jiří Janota. Návštěvníci budou moci vidět zubra v židlovské oboře. „Umístíme k ní informační panely, které turisty upozorní, jak se mají chovat. Při dodržení všech pravidel není zubr lidem nebezpečný.“

Zubr (bizon) je největším volně žijícím přežvýkavcem v Evropě

Délka těla - 2,7 m, délka ocasu - 0,8 m, výška v kohoutku 1,8 - 1,9 m, hmotnost 800 - 1000 kg.
Samice jsou asi o třetinu menší než samci. Je zavalitý, s těžkou masivní hlavou. Široká přední část hrudi se od kohoutku svažuje dozadu. Přední část těla a hlava jsou hustě osrstěny.
Samice porodí jedno tele ročně, březost trvá devět měsíců.

Kdysi byl hojný v Evropě a Střední Asii přibližně po řeku Lenu na Sibiři. Obýval především stepi a listnaté lesy s prostornými pasekami. Člověk ho vytlačoval do méně vhodných biotopů v hlubokých lesích. V roce 1923 žilo na světě jen 56 kusů, z toho 27 samců a 29 samic.

Zásluhou Mezinárodního svazu pro záchranu zubra, založeného v roce 1923, a úsilí ochránců přírody dosáhl počet zubrů geneticky nezbytného stavu, který byl stanoven na 2000 kusů.

Zdroj: www.ezoo.cz