Bez jednoho sto padesát Českolipanů bude v následujících čtyřech letech mít větší či menší vliv na politická rozhodnutí svého města. Od roku 1990 jde o největší počet lidí, kteří se zapojí do komunální politiky v České Lípě.

Do letoška se na práci v komisích a výborech podílelo 136 lidí. Teď se jich 149 „rozpustí" v 10 výborech a 3 komisích. Nově radnice zřídila například komisi pro podporu zaměstnanosti, podnikání a dotační programy.

„Do zastupitelstva se dostalo devět subjektů a chtěli jsme, aby všichni mohli mít ve výborech a komisích důstojné zastoupení," vysvětlila starostka České Lípy Romana Žatecká, proč počet „rádců" zastupitelů i radních narostl. Větší počet lidí a jejich nároky na odměnu by se podle starostky neměl výrazně projevit v rozpočtu města.

RADA MĚSTA

Programové prohlášení nová radniční koalice zatím nezveřejnila (má to v plánu na zastupitelstvu v prosinci) a cokoliv z budoucího programu do té doby odmítá komentovat. Z vizitek jednotlivých radních, které představili novinářům, se dá vyčíst, na co se chtějí zaměřovat.

Romana Žatecká, starostka (ČSSD)
49 let, vdaná, předchozí zaměstnání: konzultant interní komunikace
Krédo: „Hlavním cílem je zvýšení čerpání evropských dotací, ve kterém má Česká Lípa velké mezery. Chtěla bych, aby se Česká Lípa stala městem s perspektivou pro mladé, atraktivní pro rodiny a bezpečné pro seniory."

Alena Šafránková, 1. místostarostka (ANO 2011)
48 let, předchozí zaměstnání: odborný referent hygieny výživy
Krédo: „Ponechat to, co má smysl tak, jak to bylo již nastaveno. Na to, abych byla konkrétní, potřebuji více času, abych se mohla důkladně seznámit s celou agendou. Nechci předjímat a dávat nereálné sliby."

Juraj Raninec, 2. místostarosta (ODS)
46 let, ženatý, předchozí zaměstnání: právník
Krédo: „Cílem je navázat na všechna pozitiva z minulých období. Chci, aby byla zachována rozpočtová a investiční stabilita, aby byla udržena a dle možností i zvýšena podpora do oblasti sportu, kultury a bezpečnosti. Budu podporovat rozšíření péče o seniory. Budu se snažit, aby veškerá činnost na radnici byla maximálně otevřená a plně v souladu s právními předpisy."

Petr Máška, radní (ČSSD)
51 let, ženatý, zaměstnání: ekolog, vedoucí pobočky humanitární organizace ADRA v České Lípě
Krédo: „Hlavním cílem je zlepšení života občanů i návštěvníků České Lípy, a to po všech stránkách. Budu se snažit zejména prosadit zlepšení v oblasti životního prostředí a sociálních jistot našich spoluobčanů."

Roman Kozák, radní (Uděláme pořádek)
47 let, ženatý, zaměstnání: ředitel Jizerských pekáren v České Lípě
Krédo: „Cílem je hledat reálná řešení důležitých záležitostí města v souvislostech s možnostmi města a jejich vlastní realizovatelností. Za důležité považuji například dopravní infrastrukturu - povrchy vozovek, chodníků, řešení parkovacích ploch, vyřešení otázky divadla v souvislosti s KD Crystal, zvýšení čerpání evropských dotací či podporu zaměstnanosti."

Pavla Procházková, radní (ANO 2011)
38 let, zaměstnání: vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice Libereckého kraje
Krédo: „Chci usilovat o prosazení dobrých zásad z hlediska územního plánování, oblasti ekologie či vhodného prostředí pro bydlení. Z reakcí občanů vnímám, že je největším problémem je stávající hluková zátěž v okolí komunikací v České Lípě. Chci proto pracovat na optimalizaci dopravního řešení Českolipska, i když vím, že tato cesta nebude jednoduchá.

Jan Rubický, radní (Uděláme pořádek)
58 let, ženatý, zaměstnání: knihkupec
Krédo:„Hlavním cílem je rozkrýt finanční toky města, ubrat tam, kde nejsou potřeba a naopak přidělit tam, kde chybí. Chci se zaměřit na větší zviditelnění města prostřednictvím kulturních a sportovních akcí. Nutné je také vyřešit problémy s parkováním, zajistit bezpečnost ve městě, hlavně v problémových lokalitách. Nejvíce mě osobně vadí neexistence českolipského venkovního koupaliště."

OdměnyNeuvolnění zastupitelé:
• zastupitel - 870 Kč/měsíc
• radní - 2 295 Kč/měsíc
• člen výboru nebo komise 1 809 Kč/měsíc
• předseda výboru nebo komise 2 115 Kč/měsíc
Nečlenové zastupitelstva:
• člen výboru/komise - 400 Kč/schůze
• předseda komise - 600 Kč/schůze

KOMISE RADY

- komunikace s veřejností
Komise fungovala i v uplynulých čtyřech letech. Z původních 9 členů se nyní rozšiřuje na „fotbalovou" jedenáctku. Více členů, celkem 13, bude mít jen Komise pro dopravu a prevenci kriminality.

Předsedkyně: Eva Vlastníková (ČSSD)
Členové: Tomáš Binder (ČSSD), Jiří Kratochvíl (ANO 2011), Martin Brož (ANO 2011), Rudolf Živec (Starostové pro LK), Charvátová (Uděláme pořádek), Karel Tejnora (ODS), Jaroslava Procházková (ODS), Milena Cvrčková (KSČM), Tomáš Martínek (Piráti) + 1 člen za Spolehnutí

- prevence kriminality

Předseda: Václav Fořtík (ANO 2011)
Členové: Lubomír Růžička (ANO 2011), Jan Železný a Patrik Lorenc (oba ČSSD), Jan Policer (SLK), Přemysl Rückl a Václav Fořtík ml. (oba Pořádek), Tomáš Policer a Rudolf Hofman (oba ODS), František Just a Karel Steiner (oba KSČM), Barbora Zikánová (Piráti)+ 1 člen za Spolehnutí

- zaměstananost 
Komise, jejíž oficiální název zní „Komise pro podporu zaměstnanosti, podnikání a dotační programy", zatím žádné členy nemá, její jádro mají ale podle nového vedení města do budoucna tvořit především významní manažeři a podnikatelé z České Lípy. Členů má být celkem 11.

Předseda: Vladimir Vladimirov (Uděláme pořádek)

Za práci v komisi nebo výboru dostanou někteří „rádci" přidáno, jiní budou mít méněZvolení zastupitelé o něco méně, obyčejní občané o něco více. Tak rozhodli o odměnách pro členy komisí a výborů minulý týden noví českolipští zastupitelé.
Odměny pro členy výborů a komisí se díky tomuto rozhodnutí pro příští čtyři roky lehce změní. Zatímco zastupitelům se odměny oproti minulému volebnímu období zhruba o 10 procent ztenčí, členové výborů „z lidu" si o něco polepší.
Obyčejní občané by totiž nyní měli dostávat 400 korun za každou schůzi výboru nebo komise, které se zúčastní. Doposud přitom dostávali členové komise „z lidu" jen 250 korun. Lehce si pohorší členové výborů, kteří do letoška dostávali 500 korun za účast na jednom jednání.
Stejná zůstane základní odměna pro zvoleného a neuvolněného zastupitele města, jenž bude stejně jako dosud dostávat 870 korun, ne však za každé jednání, ale za měsíc. Ti zastupitelé, kteří zasedají i v radách či komisích (a není jich málo) si lehce pohorší. Dosavadní odměna 2010 korun měsíčně se pro další čtyři roky zmenší na 1809 korun. Méně budou mít i zastupitelé-předsedové, jež přijdou o 235 korun měsíčně.
Městskou kasu by odměny měly přijít na 532 tisíc ročně.

VÝBOR ZASTUPITELSTVA

- finanční
Členy finančního výboru nakonec kvůli zmatečnému hlasování noví českolipští zastupitelé na svém druhém zasedání nezvolili. Výbor tak má pouze předsedu a je to jeden z důvodů, proč se schválení rozpočtu města může posunout až na únor nového roku. Do té doby bude Česká Lípa hospodařit v rozpočtovém provizoriu.

Předseda: Roman Kozák (Uděláme pořádek)

- kontrolní

Předseda: František Chot (KSČM)
Členové: Vladimír Rychtařík (ČSSD), Martin Hájek (ČSSD), Zdeněk Ježák (ANO 2011), Lubomír Růžička (ANO 2011), Štěpán Slaný (SLK), Vladimir Vladimirov (Pořádek), Otomar Němeček (ODS), Jiří Wawrečka (Piráti), Hana Kubátová (Zelení), Jaroslav  Turnhofer (Spolehnutí)

- vzdělávání

Předseda: Zdeněk Ježák (ANO 2011)
Členové: Alexandra Rybářová (ANO 2011), Gabriela Fišarová (ČSSD), Pavel Císař (ČSSD), Tomáš Vlček (SLK), Radim Fojtů (Pořádek), Jana Hlináková (ODS), Jana Pytlounová (KSČM), Kateřina Poludová (Piráti), Alena Losová (Zelení), Jiřina Mimrová (Spolehnutí)

- kultura a cestovní ruch

Předseda: Petr Novák (ODS)
Členové: Petra Kašparová (ODS), Eva Vlastníková (ČSSD), Jiřina Šostková (ČSSD), Jana Koutská (ANO 2011), Jiří Gottlieber (SLK), Martin Prokeš (SLK), Jana Kalousová (Pořádek), Marie Vondrová (Pořádek), Marie Bořková (KSČM), Tomáš Martínek (Piráti)

- životní prostředí

Předseda: Pavla Procházková (ANO 2011)
Členové: Miroslav Hudec (Zelení), Milan Kubát (Zelení), Milan Lopušan (ČSSD), Karel Steiner (ČSSD), Tomáš Jager (ANO 2011), Zdeněk Schmied (SLK), Jan Duben (SLK), Martina Bechyňová (Pořádek), Věra Žďárská (ODS), Marie Nedvědová (KSČM)

- škodní a likvidační

Předseda: Tomáš Vlček (SLK)
Členové: Hana Joličová (SLK), Jaromír Štrumfa (ČSSD), Alexandr Simon (ČSSD), Miroslav Strnad (ANO 2011), Hana Koštová (ANO 2011), František Kaše (KSČM), Jan Bartoň (ODS), Josef Adamčík (KSČM), Andrea Dědečková (Piráti), Michal Rádl (Spolehnutí)

- pro prodej nemovitostí

Předseda: Jitka Volfová (ANO 2011)
Členové: Roman Hejna (ANO 2011), Milan Lopušan, Jaroslav Ulbrich a Jana Rychtaříková (všichni ČSSD), Lucie Trnečková (SLK), Stanislav Svatoš a Roman Mrkvička (oba Uděláme pořádek v České Lípě), Luboš Špindler a Alexandra Píšková (oba ODS), Jana Zejdová a Zbyněk Cincibus (oba KSČM), Karel Škvarenina (Piráti)

- sociální politika

Předseda: Petr Máška (ČSSD)
Členové: Eleonora Samková a Simina Žalmanová (obě ČSSD), Josef Kulík (ANO 2011), Dana Horynová a Irena Patková (obě SLK), Petra Hurtová (Pořádek), Petr Novák (ODS), Jiřina Melišová a Milena Žůrková (KSČM), Martin Křivohlavý (Piráti)

- rozvoj a památky

Předseda: Jan Rubický (Pořádek)
Členové: Miroslava Vachová (Pořádek), Tomasch Siegfried a Martin Starek (oba ČSSD), Pavla Procházková a Martin Brož (oba ANO 2011), Michal Panáček (SLK), František Nacházel (ODS), František Chot a Martin Machač (oba KSČM), Miroslav Pröller (Zelení)

- pro sport

Předseda: Tomáš Binder (ČSSD)
Členové: Pavel Císař a Robin Filipi (oba ČSSD), Zdeněk Ježák a Roman Hejna (oba ANO 2011), Jaroslav Hochmut a Štěpán Slaný (oba SLK), Petra Chocová a Jan Riedl (oba Pořádek), Petr Kořínek a Karel Machač (oba ODS), Michal Vydra (KSČM), Sabina Babicová (Piráti)