Louky v rezervaci v bývalém vojenském prostoru na Nymbursku spásají koně už více než dva roky a podobný projekt chce společnost Česká krajina rozjet i v Ralsku.

Výprava z Libereckého kraje se v prvé řadě seznámila s fungováním areálu. Prohlédli si jak pastvinu se zubry a divokými koňmi u Benátek nad Jizerou, tak pastvinu s pratury a divokými koňmi u Milovic. „Řešili jsme i to, jak nám kraj pomůže, protože celý projekt by se financoval z jiných peněz než obecních. Projekt se nám moc líbí, i když u nás by se dal zrealizovat až příští rok. Letos se musí vyřešit ještě právní vztahy a otázka, odkud bychom koně dovezli," řekl starosta Ralska Miloš Tita.

Kosení je drahé

V Ralsku se zvažuje zavedení pastvy divokých koní jako způsob péče o přírodní památku Meandry Ploučnice u Mimoně. „V Plánu péče o přírodní památky je naplánována údržba příslušné části nivy Ploučnice kosením, případně pastvou zvířat. Pro tuto lokalitu je kosení ročně velmi nákladné. Pastva divokých koní je mnohem vhodnější, efektivnější a levnější," uvedl již dříve Jiří Löffelmann, radní pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova, který se návštěvy v Milovicích rovněž zúčastnil.

Přírodní rezervace Milovice je prvním místem na světě, kde od roku 2015 žijí všechny tři druhy velkých kopytníků Evropy: zubři, divocí koně a pratuři. První pastvina u Milovic má rozlohu 40 hektarů, druhá u Benátek nad Jizerou 120 hektarů. Rezervace poutá pozornost odborníků i veřejnosti z celého světa. Informovaly o ní New York Times, Washington Post, BBC, Libération a další světová média na pěti kontinentech. Stala se rovněž cílem turistů z celé České republiky.

„Velmi nás těší, že projekt, který zde začal před dvěma lety, považují za perspektivní také zástupci samospráv z dalších regionů," uvedl Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina. (kch)