Jejich počin má kromě zasycení a zahřátí návštěvníků akce i hlubší význam.

Každý rok si mladí kuchaři vyberou jednoho člověka, na jehož podporu poté putují všechny peníze, které spokojení zákazníci vhodí do předem připravené kasičky. Pro letošní třetí ročník si turisté vybrali čtrnáctiletého mladíka Petra Živsu, který trpí dětskou mozkovou obrnou. „Doufáme, že výtěžek z křupavých dobrot pomůže jemu a jeho rodině v nelehké životní situaci," říká jeden ze členů turistického oddílu Ondřej Vosála.

Postižený Péťa je ležící, neuchopí předmět, neudrží hlavu. Manipulace a péče o něj se stává s věkem stále náročnější a z tohoto důvodu musí rodiče například rekonstruovat koupelnu. Dětskou mozkovou obrnu mimo jiné provází i tuhnutí šlach a svalů, a proto má voda obrovský rehabilitační význam.

Dobročinné topinky, které loni vynesly osm tisíc korun pro klienty Denních a pobytových sociálních služeb v České Lípě, budou k dostání v sobotu 12. prosince na Vodním hradě Lipý v České Lípě během jarmarku.

Tradiční předvánoční akce začíná na nádvoří v 10 hodin a nabídne řadu představení a hudebních vystoupení, která budou protkána povídáním a ukázkou starých zvyků, chybět nebude ani tradiční pečení a zdobení perníčků, živí kapři a prodej stromků.

Na jarmarku budou k dostání nejrůznější řemeslné výrobky i něco dobrého na zub z široké nabídky uzenin, sýrů a sladkostí.

Program jarmarku:

10.00: MŠ Šikulka – pěvecký sbor Šikulka
10.10: MŠ Arbesova – „Bim, bam, bim, vánoce přicházejí"
10.20: MŠ Dolní Libchava – Medvíďata – „Už nastává vánoční čas"
10.30: ZŠ M. Tyrše – pěvecký sbor „Zvoneček"
10.40: ZUŠ Česká Lípa
11.00: Princeznino pohádkové divadlo - „Jak princezna slavila Vánoce"
13.00: Staročeské Vánoce – vánoční pásmo-zvyky, divadlo ve spolupráci s agenturou MODUA -1. část
15.00: Divadlo Víti Marčíka – „Setkání před Betlémem"
16.00: Staročeské Vánoce – vánoční pásmo-zvyky, divadlo ve spolupráci s agenturou 12,00 Tomáš KOČKO & ORCHESTR – adventní koncert MODUA – 2. část

Doprovodný program:
Ukázka a povídání o vánočních zvyklostech a obřadech ve sklepení hradu Lipý.
Živí kapři a prodej stromečku.
Ukázky tradičních řemesel, pečení a zdobení perníčků a zdobení stromečku přání ve věži.
Plnění úkolů spojených s vánočními zvyky v celém areálu hradu.
Prodej dárků, řemeslných výrobků, dekorací, uzenin, sýrů, sladkostí, teplého občerstvení.
Dobročinná topinka a dárky na podporu potřebných a zvířátek.