Společný úklid se konal v druhé polovině března ve dvanácti obcích Podralska.

„Akce vznikla jako vyústění seminářů v rámci projektu Šance pro zdravou budoucnost regionů Podralsko a Hornolužicko, které se týkaly odpadového hospodářství a nakládání s odpady. Má zejména upozornit na velké téma, jakým jsou odhozené odpady v okolí silnic, proto se do akce zapojila i Krajská správa silnic Libereckého kraje, která sesbírané odpady odvezla," informoval krajský radní Vladimír Mastník, který nad akcí převzal záštitu.

Celkem firma Ladeo odvezla 486 pytlů směsného odpadu, jeden plný vlek a 84 pneumatik. Společný úklid pořádal Podralský nadační fond, Mikroregion Podralsko a Ekocentrum Brniště. Připojil se například Nový Bor, kde dobrovolníci nasbírali 130 pytlů odpadu, dále Velký Valtinov, Jablonné v Podještědí, Bohatice, Mimoň, Cvikov nebo Noviny pod Ralskem.