„Podle mě to chce především notný kus odvahy, chuť a čas věnovat se cizím lidem, schopnost se do pacientů vcítit a přitom si jejich příběhy nebrat příliš osobně. Není to nic lehkého a můj obdiv patří všem, co to zvládnou,“ svěřila se Pavlína.

Klientům Domova důchodců Jablonecké Paseky se nyní věnuje pět dobrovolníků. „V současné době nenavštěvují však jednotlivé seniory, ale pomáhají s organizací společenských akcí. Čtyři jsou z řad seniorů, kteří v domově dříve pracovali. Tři dobrovolnice vypomáhají při bohoslužbě,“ přiblížila vedoucí sociálního úseku Ilona Hlávková s tím, že pět těchto dobrovolníků zde působí už více než deset let.

Individuální program

Do Jabloneckých Pasek mohou však docházet i dobrovolníci, kteří by chtěli navštěvovat třeba jen jednoho člověka. Mohou si pak sami vybrat, čím by chtěli seniora obohatit a čím by mu chtěli zpříjemnit volný čas. „Na individuální činnost v současné době nikoho nemáme. Měli jsme pána, který docházel za klientkou domova několik let. Chodil s ní na procházky, zpívali spolu nebo si jen povídali. O individuální činnost mají zájem také studenti, kteří si tím splní praxi,“ doplnila Hlávková s tím, že dvě takové dobrovolnice by měly nastoupit v příštích měsících.

Renata Kaničárová.
Renata Kaničárová z Frýdlantu řezbářskými výrobky pomáhá obnově lesa

Dobrovolnická činnost funguje také v jablonecké nemocnici, a to od roku 2003. V současné době zde působí 6 lidí. „Jejich přítomnost má význam na odděleních, kde jsou pacienti hospitalizováni delší dobu, jako jsou oddělení centra doléčování a rehabilitace a interny,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Hybnerová.

Dobrovolníci v nemocnici pomáhají pacientům vyplnit volný čas a zpříjemnit pobyt povídáním, nasloucháním, předčítáním, výtvarnými a hudebními aktivitami nebo doprovodem při procházkách. Mají ale volnou ruku a záleží na jejich nápadech a zájmech pacientů.

Musí být plnoletý

Dobrovolníci docházejí do nemocnice ve svém volném čase a bez nároku na jakékoli finanční ohodnocení. „Zájemci o tuto práci musejí být starší 18 let a mohou kontaktovat koordinátora dobrovolníků, který jim vysvětlí další postup a provede s nimi úvodní pohovor,“ doplnila Hybnerová.

Ivo Lánský, manželský a rodinný poradce, skupinový psychoterapeut
Poradna slouží lidem v nesnázích už 45 let

I v domově důchodců zájemci musejí projít vstupním pohovorem a podepsat smlouvu, mlčenlivost a kodex dobrovolníka. „Stanovíme si, jak často bude docházet, například jednou týdně na dvě hodiny, dále co bude jeho náplní a podobně,“ dodala koordinátorka.