Je to zvláštní skupina lidí. Jsou mezi nimi studenti i aktivní senioři. Málo se o nich ví a mluví, přitom by si za to, co dělají, zasloužili velkou publicitu. Zdarma pomáhají jedincům a v důsledku díky tomu nevzrůstá nebo opadává sociální neklid v celých komunitách.

To jsou dobrovolníci. S „neviditelnými" lidmi, kteří věnují svůj čas a energii ve prospěch svého okolí, má nyní bohatou zkušenost Nový Bor. Ve městě, které se před dvěma lety ocitlo na pokraji sociálních nepokojů, teď pomáhají dobrovolníci. Chodí do rodin, u nichž se kumulují problémy. Pomoc ochotných lidí se rozvíjí díky nestátní neziskové organizaci Rodina v centru, která dobrovolníky organizuje a stará se o ně.

„Vznikli jsme jako typické mateřské centrum. Postupně jsme ale přemýšleli, jak otevřít naše prostory v Centru pro rodinu Koblížek také rodinám, které řeší různé problémy a potřebují pomoc. V současnosti se snažíme zapojovat izolované sociální skupiny na Novoborsku do všech činností, které sdružení vyvíjí, protože věříme, že setkávání a vzájemné pochopení je přínosné pro všechny", popisuje Petra Vlčková, ředitelka Rodiny v centru.

Dobrovolnická práce se podle ní prolíná celým občanským sdružením. Například valnou většinu programu původního mateřského centra vedou dobrovolnice, matky na rodičovské dovolené. Dobrovolníci také pomáhají při pořádání větších jednorázových akcí.

Žádanou službou zejména v rodinách, které musí řešit hodně problémů najednou, je doučování. To v Koblížku zajišťují zejména studentky ze Střední školy a Vyšší odborné školy sklářské v Novém Boru, se kterou Rodina v centru spolupracuje už od roku 2011.

Pocit užitečnosti

Jak to v praxi funguje? Dobrovolníci docházejí do Rodiny v centru jednou až dvakrát týdně a pomáhají dětem s vypracováním domácích úkolů a doučují je v různých předmětech. „Do organizace tak navíc přináší novou energii, více lidského zájmu a kontaktu. Tím vhodně doplňují práci odborníků," pochvaluje si Petra Vlčková.

Chcete být dobrovolníkem? • Motto: Dobrovolnictví není oběť, ale znak občanské vyzrálosti.
• Předpoklady: Máte rádi místo, kde žijete a chcete přispět k tomu, aby v něm nevznikal sociální neklid? Hledáte smysluplné naplnění volného času a nové zkušenosti?
• Kontakty: Ozvěte se lidem ze sdružení Rodina v centru, využijte telefonní číslo  776 78 33 33 nebo email: novotna@rodinavcentru.cz

Sami studenti přiznávají, že dobrovolnictví jim přináší určitý pocit užitečnosti a radosti z pomoci úplně cizím lidem. „Na počátku bylo to, že jsem chtěla dělat něco dobrého pro lidi, kteří potřebují pomoci," říká Pavla Kumpoltová, studentka 3. ročníku studijního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika v Novém Boru. „Cítit, že jsem užitečná nejen doma, ale pro někoho, koho jsem vůbec neznala, je naplňující. A to samé platí o samotné práci s dítětem, které doučuji. Jsem vděčná, že mi Koblížek tuhle zkušenost umožnil."

Dobrovolnicky se v organizaci Rodina v centru neangažují pouze studenti, ale také dospělí a aktivní senioři a dobrovolníků neustále přibývá.

„Brzy jsme zjistili, že pokud má být dobrovolnická činnost naplňující pro všechny strany, musí být profesionálně vedená. Vypracovali jsme proto systém péče o dobrovolníky, který spočívá v pravidelných hromadných i individuálních setkáních, proškolování a vzájemném předávání zpětné vazby. Pro nás je velmi důležité, aby se s námi cítili dobře. Dobrovolníci by neměli vykonávat práci, kterou nechce dělat nikdo jiný. Naopak, mají možnost se u nás realizovat a věříme, že se to daří," dodává Lucie Novotná, koordinátorka dobrovolníků.