Nadšenci budou z Korejské republiky, Taiwanu, Ghany, Maďarska, Španělska, Itálie a České republiky. Pomáhat budou s čištěním obecní cesty, sekáním luk s chráněnými květinami a úklidem kostela sv. Jakuba v Bořejově. Projekt je organizován ve spolupráci s neziskovou organizací INEX-Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA).

Mezinárodní dobrovolnický projekt (tzv. workcamp) se ve Skalce u Doks koná poprvé. Dobrovolníci nejprve pomohou s úklidem kostela sv. Jakuba a přilehlého hřbitova v Bořejově. Dále se bude pečovat o louky s chráněnými květinami. Dobrovolníci budou sekat a hrabat Pralouky pod Ortelem a Strážný vrch u Pertoltic. Ve Skalce u Doks budou čistit cestu zarostlou křovím, pomáhat s rekonstrukcí historického domu, ve kterém sídlí Institut pohostinného přátelství, a připravovat dřevo na topení.

Institut pohostinného přátelství odkazuje na starověkou tradici vzájemné pomoci lidí na cestě. Od roku 2011 restauruje Institut venkovskou usedlost ve Skalce u Doks a kultivuje přilehlé pozemky. Záměrem Institutu je vytvoření pohostinného, kulturního a řemeslného centra. „Zakládáme permakulturní zahrady, pěstujeme a zpracováváme místní produkty a vytváříme z nich v menších sériích lahůdkové speciality," doplňuje hospodář Petr Josef Šmiták.

Na dobrovolníky nečeká jen práce. V rámci vzdělávacích aktivit navštíví i místní osadníky a dozvědí se o principech permakulturního pěstování a kompostování. Jak potvrzuje český vedoucí tohoto workcampu Jonáš Klimeš, dobrovolníci se mohou těšit také na volnočasové aktivity: „Na workcampu je čas i pro odpočinek. Plánujeme pěší výlety do okolí či návštěvu Prahy, podle zájmu účastníků. Workcamp zakončíme slavností v rybářské chatě na břehu Máchova jezera a projížďkou parníkem při západu slunce."

V neděli 24. července se v kostele sv. Jakuba v Bořejově uskuteční poutní mše k svátku svatého Jakuba. (kch)