Zaměstnanci vodárenských společností pracují ve směnném provozu s minimalizací kontaktu. Společnost nastavila i systém „náhradníků“ pro případ, že by byl nakažen některý ze zaměstnanců. Všichni zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými zdravotními pomůckami, aby mohli svou činnost bezpečně vykonávat. Po dobu nouzového stavu jsou uzavřena zákaznická centra společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, obchodní i technické oddělení. Zároveň nejezdí mobilní zákaznické centrum. U staveb a rekonstrukcí vodohospodářských objektů jsou od sebe striktně odděleni stavební a provozní pracovníci. 

KE KONTAKTU S NÁMI LZE VYUŽÍT ELEKTRONICKOU ČI TELEFONNÍ KOMUNIKACI.

Kontaktovat nás můžete elektronicky na e-mailové adrese info@scvk.cz, přes zákaznický účet na internetových stránkách nebo v mobilní aplikaci Voda SčVK.

Telefonní kontakt na nás je 840 111 111 nebo 601 267 267.

Odběratelskou smlouvu i další dokumenty, kde je nutný podpis, lze vyřizovat korespondenčně s ověřeným podpisem prostřednictvím centrální poštovní adresy Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 00 Teplice.

Zástupci samosprávy a akcionáři i další partneři mohou využít kontakty na Severočeskou vodárenskou společnost, a to e-mail info@svs.cz, datovou schránku 7egf9my, telefon 417 563 178 a poštovní adresu Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice. www.svs.cz

Zdroj: Severočeská vodárenská společnost a.s.