Ženě před rokem a půl zemřel dlouholetý druh, s nímž si v malé obci na Českolipsku zakoupila byt. Krátce poté se přihlásila jeho dcera, že by se i s rodinou k ní nastěhovala a na oplátku se o ní postarají. A postarali. Během jejich roční péče zhubla o patnáct kilogramů.

„Vystěhovali mi lednici a pračku, věci zamkli do sklepa, kam jsem nemohla. Teď mi je zase vystěhovali ven na chodbu v bytovce, kde mi je může někdo vzít,“ s pláčem začala své smutné vyprávění Věnceslava Hůrková. „Nastěhovali si tam svoje věci a zakázali mi je používat, protože jsou jejich.“
Žena si nesmí vařit, dovoleno má jen ohřát si vodu na kávu. Pere si u známé sousedky, jiná jí zase dává teplé jídlo, aby nehladověla.

Její nájemníci jí vymezili z třípokojového bytu jednu místnost, v níž si může svítit pouze jednou čtyřicetiwattovou žárovkou, aby neplýtvala. „Na loňskou zimu jsem si koupila uhlí, taky mi ho zamkli, protože je z něj nepořádek. Topili přímotopy. Když přišlo vyúčtování, tak tam byl velký nedoplatek. Ale přispívali mi jen stokorunou měsíčně,“ vyprávěla Věnceslava Hůrková. „Jenže teď už mám zakázano si u sebe vůbec zatopit.“

Vyvíjený tlak ji přivedl až k pokusu o sebevraždu. „Byla jsem skoro dva měsíce v Beřkovicích. Nechtěla jsem se ani vrátit zpátky, bojím se jich,“ rozplakala se opět žena.

Chtějí její byt

A proč to všechno? Zřejmě kvůli bytu. „Nutí mě, abych jim podepsala papíry, že jim dávám svoji půlku bytu. Když to prý neudělám, půjdu nohama z bytu napřed. Vyhrožují mi, že jestli někde něco řeknu, tak oni jsou dva, já sama. Všechno popřou a nikdo mi neuvěří,“ ztěžka pokračuje seniorka. Jenže trvalé bydliště v bytě má pouze ona.

Se svým trápením se obrátila i na místní radnici a žádala o pomoc. Bezvýsledně. Kontaktovala rovněž obvodní oddělení policie. Přivolaný strážník apeloval na otce agresora, aby svého syna usměrnil. Výsledkem však bylo jen další vyhrožování.

„Všichni víme, co se děje. Radili jsme jí, aby zašla za právníkem, jenže to jí nedovoluje její finanční situace,“ potvrzuje vyprávění jedna z místních žen.
„Nikdy s ním nebyly žerty, je hodně prchlivý,“ popsala chování násilníka další sousedka.

„Špatné na tom je, že nemá zastání ani na radnici, protože on tam má blízké příbuzenské vazby,“ míní další oslovená žena. Vše vyvrcholilo tento týden v pondělí odpoledne. Věnceslavě Hůrkové přišel dopis od policie, mladí jí ho otevřeli a výsledkem bylo další fyzické napadení. Seniorka utekla k sousedce, která jí poskytla azyl.

Pomohli jiní

„Už se na to nemůžu koukat. Je nemocná, má horečku a přitom si nesmí ani zatopit. Vždyť ji utýrají,“ lituje ji žena, která se jí ujala.
Neutýrají. Deník se souhlasem Věnceslavy Hůrkové podal trestní oznámení na podezření týrání osoby žijící ve společné domácnosti.

Díky tomu ještě během pondělního večera zajeli do obce policisté, kteří odvezli seniorku k vyšetření do nemocnice a k sepsání protokolu. Další hlídka současně s tím odvezla i muže, který ji napadl, k výslechu. Pomocnou ruku také poskytla Farní charita Jonáš v České Lípě a finanční částkou vypomohl i českolipský odbor sociální péče.

Oběti domácího násilí často nevědí, že jimi jsou, říká Eva Ortová, ředitelka Farní charity v České Lípě

Za domácí násilí se považuje chování nejen mezi partnery, ale i obecně v rodině, které spočívá ve fyzickém napadání, psychickém týrání, sexuálním zneužívání, nebo jde o kombinace těchto typů chování. V České Lípě pomáhá obětem domácího násilí Farní charita Jonáš.

Jak poznat domácí násilí?
„Většinou probíhá za zavřenými dveřmi. Cílem agresora je nějak ublížit a může vést až dokonce k zabití. Nejčastěji se dělí na pět druhů: fyzické, psychické, sexuální, ekonomické a sociální násilí. Většinou dochází ke kombinaci fyzického a psychického násilí. Psychické násilí je však těžko prokazatelné, proto je častěji z hlediska práva řešeno násilí fyzické, které je nejsnadněji odhalitelné.“

Kdo je nejvíce ohrožen?
„Ohroženými skupinami domácího násilí jsou ženy, děti, senioři, zdravotně postižení. Objevují se také skupiny mužů, ale vykazují mnohem nižší procento než jiné ohrožené skupiny. V poslední době se také mluví o násilí páchaném na rodičích.“

Co násilné chování vyvolává?
„Za hlavní příčinu domácího násilí je považována osobnost agresora, jeho povahové založení, ale také sociální okolí jedince, rodina, ve které vyrůstal a společnost vůbec. Naše klientky uvádějí jako častou příčinu alkohol, užívání drog, žárlivost, domácí neshody.“

Je možné určit skutečný počet obětí?
„Procento osob ohrožených domácím násilím je vyšší než uvádějí statistiky. Často oběti nevědí, že jsou oběťmi a pokud ano, mnoho z nich se bojí o problému mluvit, nebo nejsou schopny ho nějakým způsobem řešit.“