Neodpustíme. Neumažeme ani korunu. Tak se ještě loni v listopadu postavili českolipští zastupitelé k nedoplacené půjčce ve výši 900 000 korun, které městu dlužilo Sdružení Českolipska. Po měsících jednání je na světě dohoda. Na dluh se složí všechny obce ve sdružení. Lípu to bude stát nejvíce, navíc sdružení prominula penále ve výši 107 000 korun.

Vše začalo v roce 2011. Tehdy Česká Lípa zapůjčila sdružení 1,5 milionu korun se splatností do konce května 2014 na úhradu spoluúčasti v dotovaných projektech na podporu cestovního ruchu. Půjčku však sdružení v termínu neuhradilo a v červnu 2014 požádalo českolipské zastupitelstvo o prodloužení splatnosti o další rok. Avšak sdružení bylo navíc dodatkem smlouvy zatíženo ještě penálem z prodlení.

Tlustá čára

„Celou situaci jsme řešili několik měsíců," připomíná českolipská starostka Romana Žatecká. „Vloni v létě nám sdružení vrátilo pouze 600 tisíc korun. Prominout zbytek dluhu zastupitelstvo České Lípy nechtělo, teď byl předložen akceptovatelný návrh, kdy se mikroregiony účastné ve sdružení na dluh skládají. To považuji za úspěch jak vyjednávací, tak hlavně partnerský umožňuje nám nyní udělat tlustou čáru za minulostí sdružení a začít jednat o nových cílech, projektech a aktivitách Sdružení Českolipsko," vysvětluje starostka, která je zároveň předsedkyní správní rady sdružení.

Situaci s vyrovnáním dluhu komplikoval fakt, že členy sdružení nejsou pouze jednotlivá města a obce, ale mikroregiony malých obcí. Celkem jde o cca 60 obcí a měst, včetně Lípy. A právě malé obce na projektech, kvůli jejichž předfinancování si sdružení peníze od České Lípy zapůjčilo, nijak zásadně neprofitovaly. „Projekty sdružení měly největší přínos pro města, která provozují městská informační centra," poznamenala Eva Burešová ze správní rady Sdružení Českolipsko, která minulý týden vystoupila na jednání českolipských zastupitelů jako host.

„Tento fakt se stal nakonec klíčem k úhradě dluhu a zastupitelé odsouhlasili navrženou variantu vycházející z propočtu podílu spoluúčasti na projektech a tím i úhradě dluhu, kde podíl města Česká Lípa činí 565 tisíc korun a podíl mikroregionů a svazků obcí 335 tisíc korun," vypočítává Romana Žatecká.

„Zastupitelé také souhlasili s prominutím penále, které se do závazku dostalo až v roce 2014 dodatkem smlouvy v situaci, kdy sdružení už mělo finanční obtíže, ze kterých se do dnešního dne nedostalo. Těší mě, že zastupitelé v roce 2016 se chovali rozumně," dodala.

Další existence sdružení má pak podle českolipské starostky své opodstatnění v oblasti podpory cestovního ruchu, který v minulých letech v České Lípě stagnoval. Jeho členové však musí nyní otevřít diskusi o podmínkách členství, financování, cílech a konkrétních projektech.