Místní radnice se rozhodla zrušit Správu domů, která kromě starosti o bytové prostory v majetku města dělá také vyúčtování tepla a teplé vody pro Společenství vlastníků bytových jednotek na sídlišti Pražská. Je tedy prostředníkem mezi dokskými domácnostmi a dodavatelem tepla, libereckou společností Lenoxa.

„Po třech letech stížností a dopisování se nám podařilo docílit toho, že Státní energetická inspekce udělila Lenoxe pokutu za neúměrné navýšení cen za teplo. Pro nás to znamenalo, že by nám měl dodavatel tepla vrátit přeplatky za rok 2006. Jenže kdo nám je teď dá, když se Správa domů ruší,“ ptají se odběratelé tepla. „Bojíme se, že teď nedostaneme vůbec nic.“

Město ruší svou Správu domů

To, že dojde ke zrušení příspěvkové organizace města, starosta Doks Zdeněk Krenický potvrdil. „Důvodem je, že ztratila opodstatnění své existence, protože jsme většinu budov a bytů v majetku města odprodali soukromým vlastníkům,“ vysvětluje starosta.

„V případě, že město ruší svou příspěvkovou organizaci, tak také přebírá veškeré její závazky a povinnosti. Lidé se proto nemusí vůbec bát, že by přišli o své peníze,“ ujišťuje dokský starosta odběratele tepla. Ten zároveň vyzývá společenství vlastníků, aby se sešlo k diskusi a mohlo se tak dohodnout na společných krocích.

Vítěz se postará o účetnictví

V majetku města zůstává podle starosty již jen pár budov jako například objekt zdejšího zdravotního střediska. O tom, kdo bude mít na starosti jejich správu rozhodně výběrové řízení.

Toho by se chtěl účastnit ředitel právě končící Správy domů Václav Zelenka. „Ano, to je pravda. Firma, která jej vyhraje, bude nadále mít na starosti i účetnictví pro společenství vlastníků bytových jednotek. Lidé nemusí mít opravdu obavy, že by přišli o peníze, které by jim měl dodavatel tepla vrátit,“ mírní strach zdejších lidí i Václav Zelenka.

Z věřitelů mohou být dlužníci

Zároveň však nastiňuje, že může dojít i k opačné situaci, kdy by se z domácností mohli v krajním případě stát dlužníci. „Víme, že se Lenoxa obrátila na soud, protože považuje udělení pokuty od Státní energetické inspekce v Liberci za nesprávné,“ podotýká Václav Zelenka.

„Mám obavy, že v případě, kdy by Lenoxa uspěla, budeme mít zase problém my. Nedokážu si představit, jak bychom vymáhali peníze zpět v situacích, kdy původní odběratelé své byty již prodali,“ říká Zelenka.

Takové vyústění tříletého boje si ale Dokští ani nepřipouštějí. Podle nich jen Lenoxa využívá všech zákonných prostředků. „Takový postup volila, když energetická inspekce přešetřovala její postup při tvorbě cen tepelné energie za rok 2006,“ řekla před časem Růžena Buriancová z Doks.