Ti se navíc spojili s radnicí a českolipským bytovým družstvem a budou vůči firmě postupovat jednotně. „Nejenže nemusíme platit měsíční zálohy stanovené Lenoxou, dokonce můžeme žádat o nepeněžní plnění exekuční cestou. Lenoxa nám však nesmí omezit dodávky tepla,“ řekl Zdeněk Pejřimovský, předseda jednoho ze Společenství vlastníků bytových jednotek.

„To se ale týká jen společenství, která neuzavřela smlouvu s Lenoxou,“ zdůraznil Jaroslav Pejřimovský. Energetický regulační úřad se tak postavil na stranu lidí, s nimiž ani téměř po roce nebyla schopna Lenoxa uzavřít smlouvu o dodávkách tepla a ani doložku o ceně. Zdejší nájemníci odmítli podepsat smlouvu kvůli horentním zálohám a čile si dopisovali s úřady.

Díky tomu se některým z nich podařilo ponížit cenu z původních 905 Kč/GJ na současných 719 Kč/GJ. To však dodavatel tepla nerespektuje a i nadále si účtuje své ceny. „Z rozhodnutí energetického úřadu můžeme nyní platit jen za skutečný odběr, a to cenu 719 korun,“ doplnil Jaroslav Pejřimovský.

Sladí své kroky

Kvůli Lenoxe rovněž tento týden proběhla bojová porada na radnici v Doksech. „Je třeba vyvíjet jednotný tlak, aby se firma chovala podle zákona a v rámci slušnosti. Proto bylo důležité, aby se všichni odběratelé tepla domluvili na společném postupu,“ řekl starosta Doks Zdeněk Krenický.

Jak dále vysvětlil, jen společně sladěné kroky jim zajistí úspěšné vyjednávání ohledně vyúčtování za loňský rok i pro stanovení kalkulace pro letošek.
„Není totiž možné, aby různé subjekty, ať už jde o domácnosti či mateřskou školu, platili různé ceny za odebrané teplo jednomu a tomu samému dodavateli,“ podotkl Zdeněk Krenický.

Stejný názor zastává i Jiří Kladníček, ředitel OSBD v České Lípě. Družstvo v Doksech spravuje na tři sta bytů. „Vloni nájemníci platili 916 korun za gigajoul. Některým společenstvím vlastníkům se podařilo cenu stáhnout o dvě stě korun. Proto jsme odeslali dopis na Energetický regulační úřad, v němž požadujeme rovněž ponížení ceny,“ uvedl Jiří Kladníček.

Ten se pozastavil nad tím, že ačkoli nedošlo ke zdražení média a ani k poklesu odběrů ze strany domácností, stanovila si Lenoxa zálohy pro tento rok ve stejné výši jako v loňském roce. Stejně jako město Doksy podalo i OSBD na dodavatele tepla žalobu, aby soudní cestou vymohlo přeplatky za rok 2006.

„Navíc jsme ale podali i žalobu kvůli vrácení zaplacené ekologické dani, kterou Lenoxa, jak potvrdila Státní energetická inspekce, vymáhala neoprávněně,“ upřesnil Jiří Kladníček. Ekologickou daň původně družstvo odmítlo uhradit. Lenoxa však loni v srpnu odpojila dodávky do domácností. Aby nájemníkům tekla teplá voda, družstvo pod nátlakem nakonec zaplatilo „dlužnou“ pohledávku.

To ale nebylo poprvé, co dodavatel uzavřel kohoutky. Jen o měsíc dříve neváhal a nechal bez teplé vody mateřskou školku plnou dětí, protože včas neodešla měsíční záloha. „Teplá voda teče, jen ji neohříváme,“ kuriózně tehdy vysvětlil ředitel Lenoxy Jan Podolský.